Forsvarsgalleriet

Fridage til gode

CS har været til møde i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) idet styrelsen mente, at CS’ beskrivelse af ”Fridage til gode” i TR-håndbogen var misvisende.

Ifølge CS indeholder en ”Fridag til gode” 7,4 timer af det almindelige merarbejde og skal håndteres efter disse regler. Baggrunden er, at det fremgår af § 8 i aftale om militærtillæggets dækningsgrad, at tjeneste på en mistet fridag medgår i arbejdstidsopgørelsen. FPS er af den opfattelse, at Fridage til gode ikke er en del af det almindelige merarbejde, og tjener flere formål, fx at sikre at medarbejderne får 26 fridage per kvartal.

Der var på mødet enighed om, at der er tale om en registreringsmæssig udfordring. Der var ligeledes enighed om honorering af ”fridag til gode” ligeledes sker med tillæg af 50 pct. ved udbetaling. Endelig var der enighed om, at problemet delvis opstår, fordi lør-, søn- og helligdage i Demars er programmeret som fridage, og delvis fordi planlægningen ikke udføres korrekt.

Man ”optjener” således ikke ”fridag til gode” i forbindelse med tjenesten, men ”fridag til gode” opstår når arbejdstiden planlægges, og hvor der placeres tjeneste på en lør-, søn- eller helligdag, det vil sige på fridage. Når en lør-, søn- eller helligdag planlægges som en arbejdsdag, skal en arbejdsdag også planlægges om til en fridag. Det gøres ved at ”Fridag til gode” i planlægningen – placeres på en arbejdsdag, således der igen er 26 fridage i planlægningskvartalet.

Skal der fx arbejdes i en weekend, kan det se sådan ud i planlægningen

Eksempel på planlægningen

Mandag

08:00 – 1600

Mandag

Fridag til gode

Tirsdag

08:00 – 1600

Tirsdag

Fridag til gode

Onsdag

08:00 – 1500

Onsdag

08:00 – 1500

Torsdag

08:00 – 1500

Torsdag

08:00 – 1500

Fredag

08:00 – 1500

Fredag

08:00 – 1500

Lørdag

FRI

Lørdag

08:00 – 1600

Søndag

FRI

Søndag

08:00 – 1600

Hvis du modtager din planlægning, og den dækker for et helt kvartal, kan der derfor ikke være fridage til gode på din arbejdstidssaldo ved udgangen af det pågældende kvartal. Hvis du har ”fridage til gode” ved udgangen af det pågældende kvartal, er der ikke planlagt i overensstemmelse med reglerne for fridage, som foreskriver at der skal være 26 fridage pr. kvartal.

Når du modtager din planlægning, og derefter undtagelsesvist kaldes til arbejde på en fridag (eller på en fridag til gode) tilskrives de præsterede timer på fridagen og de medgår i den normale arbejdstidsberegning. Når du kaldes til ekstra tjeneste, er der tale om faktisk tjeneste.

Konklusionen er, at hvis du ved den kvartalsvise opgørelse har ”fridag til gode” på saldo 2086, er det fordi der 1) er planlagt med for få fridage eller 2) du er kaldt til tjeneste på en fridag, og tjenesten er tastet som planlagt. Begge dele er derfor forkert.

Søg