Forsvarsgalleriet

Livs- og erhvervsudygtighedsforsikring (aftalenr. 90025)

Forsikringen er tegnet i Forenede Gruppeliv (FG).

Den månedlige præmie er kr. 165,00 uden samlever og kr. 265,00 med samlever.
Forsikringspræmien opkræves månedligt via lønnen og fremgår af din lønseddel (lønkode 8951).

Forsikringen skal være tegnet, inden man fylder 60 år.

Tilmeld dig her.

Forsikringen dækker:

  • Dødsfaldssum + børnesum ved medlemmets død
  • Invalidesum, hvis medlemmet pga. 2/3 erhvervsudygtighed afskediges på grund af helbredsmæssige årsager.
  • Dødsfaldssum + børnesum ved ægtefælle/samlevers død, hvis denne er tilmeldt forsikringen.

Forsikringssummer:

Alder

Dødsfald medlem

Invalidesum medlem

Dødsfald samlever

 Før 51 år

Kr. 629.000,00

Kr. 415.000,00

Kr. 629.000,00

51 – 59 år inkl.

Kr. 382.000,00

Kr. 207.000,00

Kr. 382.000,00

60 – 62 år inkl.

Kr. 289.000,00

Kr. 104.000,00

Kr. 289.000,00

63 – 64 år inkl.

Kr. 289.000,00

Kr. 0

Kr. 289.000,00

65 – 69 år inkl.

Kr. 100.000,00

Kr. 0

Kr. 100.000,00

For hvert barn under 21 år

Kr.   50.000,00

 

Kr.   50.000,00

Anmeldelse af dødsfald skal ske til Centralforeningen for
Stampersonel via mail, som underretter FG.

Ved anmeldelse af nedsat erhvervsevne skal du sende
en anmeldelsesblanket, som du finder på www.fg.dk

Din ægtefælle eller samlever kan medforsikres på livsforsikringsdelen for kr. 100,00 pr. md.
Præmien opkræves sammen med medlemmets præmie via lønnen (lønkode 8951)

Ægtefælle/samlever må ikke være fyldt 60 år inden tilmelding.

Bemærk at forsikringen først kan træde i kraft pr. næstkommende 1. i en måned.

Hvis du ønsker, at forsikringssummen skal udbetales til andre end dine nærmeste pårørende, kan du indsætte en såkaldt særlig begunstigelse.

Forenede Gruppeliv (FG) kan du hurtig og nemt oprette, ændre eller slette begunstigelser på CS forsikringsordninger.
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan begunstige udenom en ægtefælle på CS forsikringsordninger.

Hvis din livssituation ændrer sig, er det altid en god idé at tjekke, om udbetalingsbestemmelsen ved din død skal ændres.

Du skal huske at slette eller udfylde en ny begunstigelse, hvis den begunstigede er indenfor ovennævnte arverækkefølge, eller hvis det ikke længere er den ønskede person, der står noteret.

Læs mere og udfyld en ny erklæring på Forenede Gruppelivs hjemmeside.

Se forsikringsoversigt for medlem her. (PDF)

Se forsikringsoversigt for ægtefælle/samlever her. (PDF)

Kontakt os

Forenede Gruppeliv

Telefon: 39 16 78 00
Email: fg@fg.dk

Telefontid
Mandag-fredag: kl. 9 – 14

CS Medlemsservice

Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9-15
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9:30 – 14

Søg