Links til hjemmesider

Tekniske propblemer med Nem id. Du kan måske finde løsningen her.

SKAT  giver svar på de økonomiske love og regler.

FTF-A har mange gode oplysninger omkring efterløn, pensionering, ledighed og meget andet. Du kan få log in til hjemmesiden, men også benytte den uden.

Lønmodtagernes dyrtidsfond (LD). På denne hjemmeside har du mulighed for at læse overordnet om LD. Du kan også bestille et log in og se dit eget kontoudskrift, hvad du kan få udbetalt, skifte imellem puljer og meget andet.

Pensionsinfo giver et godt overblik over hvilke pensionsordninger og livsforsikringer du har. CS Pensionsfond og de fleste andre pensionskasser og pengeinstitutter giver oplysninger til denne side. Hvis du vil slippe for at oprette et bruger id kan du benytte din NETBANK. På denne vil der være et link til pensionsinfo. Du kan også benytte NemID.

ATP kan oplyse dig omkring udbetaling af ATP ved pensionering, invaliditet og død.

Tjenestemandspension – Her kommer du ind på personalestyrelsens hjemmeside. Du skal bruge Nem id for at logge ind på denne side. Du kan som tjenestemand få oplysninger om dine egne forhold her. Du kan ligeledes se dine forhold om tjenestemandspension på www.pensionsinfo.dk så længe du er i arbejde som tjenestemand.

Borger.dk  Du kan taste din bopæls kommune ind, og finde oplysninger omkring skatteforhold, flytning, sundhed, skoler, trafik, virksomheder og meget mere i din kommune. For kommende pensionister er der gode oplysninger at hente på denne side.

Forenede Gruppeliv – Her kommer du på Forenede Gruppelivs hjemmeside.

AP Pension – Hvis du har en overløbsordning i CS Pensionsfond, kan du gå ind på din ordning hos AP Pension med Nem id.