Begunstigelse generelt

Både dine pensionsordninger i CS Pensionsfond og dine forsikringer i CS er omfattet at en standardbegunstigelse. Ønsker du ikke standardbegunstigelse kan du benytte denne formular.

Loven og paragraffen som standardbegunstigelser er omfattet af er forsikringsaftaleloven kaldet, FAL § 105, denne blev den 1. januar 2008, ændret af folketinget (FAL § 105 A).

Den 1. januar 2008 overgik forsikringsordningerne i CS til den nye begunstigelse, mens pensionsordningerne fra CS Pensionsfond, indtrådte pr 1. januar 2009. Begge er nu omfattet af FAL § 105 A som ses nedenfor.

 

Hvem tilfalder pension og evt. forsikringssummen og skal der begunstiges?

Ved medlems død udbetales til afdødes nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefælle/samlever** eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger, arvinger ifølge testamente eller arveloven.

**Samlever skal leve sammen med medlem på fælles bopæl i 2 år, i ægteskabslignende forhold eller vente, have eller have haft et barn sammen med medlem.

Evt. begunstigelse vedr. dødsfaldssummen:

Er du ikke gift og ønsker at begunstige, evt. samlever (hvis ovennævnte** ikke er opfyldt) eller måske børn frem for en samlever, kan du have behov for at oprette begunstigelse på dine ordninger.

Rækkefølge

Arverækkefølge FAL § 105A

1

Ægtefælle/registreret partner

2

Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, eller venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

3

Livsarvinger

4

Arvinger i henhold til testamente

5

Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen) i nævnte rækkefølge

NB! Der er forskel i mulighederne for begunstigelse på pensions – og forsikringsordninger.

På pensionsordninger kan der alene begunstiges indenfor arverækkefølgen.

På forsikringsordningerne kan begunstigelsen ikke gøres uigenkaldelig – ligesom at udbetaling altid vil ske til en ægtefælle – uanset begunstigelse – hvis ægteskabet bestod på dødsdagen.

Vigtigst er det, at hvis du ønsker at ændre begunstigelsen i forhold til standardbegunstigelsen, skal det meddeles skriftligt til CS Pensionsfond ved pensionsordningerne og CS ved forsikringsordningerne.

I downloadboksen herunder kan du hente formular til evt. ændring i begunstigelse af dine pensioner. Du er også velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

HUSK at annullere begunstigelsen, hvis der er sket ændringer i familieforholdene eller der pga. af de nye regler, ikke længere er ønske eller behov for at opretholde begunstigelsen.

Forenede Gruppeliv www.fg.dk  (Forsikring)

 

Boafgift

Ægtefælle/registreret partner betaler ikke boafgift. Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, eller venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet, betaler 15% i boafgift.

For livsarvinger tilbageholdes 15 % i boafgift af de udbetalte summer og for øvrige 36 1/4 % i boafgift. CS Pensionsfond tilbageholder boafgift af nettoudbetalingen, uden hensyn til bundfradrag. Overførsel til bobestyrer eller skifteretten vil kunne finde sted uden beregning af boafgift, under forudsætning af at denne indestår overfor fonden at boafgiften vil blive beregnet og betalt.

Bundfradraget ved beregning af boafgift udgør i 2021 kr. 308.800,- og det afgiftsfri gavebeløb i boafgiftslovens § 22 stk. 1, udgør kr. 68.700,- til børn, og efter stk. 2 kr. 24.000,- til svigerbørn (2021)

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspensionsfond.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14