Begunstigelse generelt

Dine pensionsordninger i CS Pensionsfond og dine forsikringer i CS er omfattet at en standardbegunstigelse. Ønsker du ikke standardbegunstigelse, kan du benytte denne formular.

Lov om standardbegunstigelser er beskrevet i forsikringsaftaleloven kaldet, FAL § 105, som blev ændret den 1. januar 2008.

Den 1. januar 2008 overgik forsikringsordningerne i CS til den nye begunstigelse, mens pensionsordningerne fra CS Pensionsfond blev ændret pr 1. januar 2009. Begge er således nu omfattet af FAL § 105 A som ses nedenfor.

Hvem tilfalder pension og evt. forsikringssummen og skal der begunstiges?

Ved din død sker udbetaling til ’Nærmeste pårørende’. Det vil sige ægtefælle/samlever** eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger, arvinger ifølge testamente eller arveloven.

**Samlever skal leve sammen med medlem på fælles bopæl i 2 år, i ægteskabslignende forhold eller vente, have eller have haft et barn sammen med medlem.

Evt. begunstigelse vedr. dødsfaldssummen:

Er du ikke gift og ønsker at begunstige, evt. samlever (hvis ovennævnte** ikke er opfyldt) eller måske børn frem for en samlever, kan du have behov for at oprette begunstigelse på dine ordninger.

Arverækkefølge

FAL § 105A

1

Ægtefælle/registreret partner

2

Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, eller venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

3

Livsarvinger

4

Arvinger i henhold til testamente

5

Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen) i nævnte rækkefølge

NB! Der er forskel i mulighederne for begunstigelse på pensions – og forsikringsordninger.

På pensionsordninger kan der alene begunstiges indenfor arverækkefølgen.

På forsikringsordningerne kan begunstigelsen ikke gøres uigenkaldelig – ligesom at udbetaling altid vil ske til en ægtefælle uanset begunstigelse, hvis ægteskabet bestod på dødsdagen.

Det er vigtigt, at hvis du ønsker at ændre begunstigelsen i forhold til standardbegunstigelsen, skal det meddeles skriftligt til CS Pensionsfond ved pensionsordningerne og til CS ved forsikringsordningerne.

I downloadboksen herunder kan du hente formular til evt. ændring i begunstigelse af dine pensioner. Du er også velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

HUSK at annullere begunstigelsen, hvis der sker ændringer i familieforholdene eller der pga. af de nye regler, ikke længere er ønske eller behov for at opretholde begunstigelsen.

Forenede Gruppeliv www.fg.dk  (Forsikring)

Boafgift

Ægtefælle/registreret partner betaler ikke boafgift. Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, eller venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet, betaler 15% i boafgift.
For livsarvinger tilbageholdes 15 % i boafgift af de udbetalte summer og for øvrige 36 1/4 %.
CS Pensionsfond tilbageholder boafgift af nettoudbetalingen uden hensyn til bundfradrag. Overførsel til bobestyrer eller skifteretten vil kunne finde sted uden beregning af boafgift under forudsætning af, at denne indestår overfor Fonden, at boafgiften vil blive beregnet og betalt.

Bundfradraget ved beregning af boafgift udgør i 2024, 333.100 kr. og det afgiftsfri gavebeløb i boafgiftslovens § 22 stk. 1 udgør 74.100 kr. til børn, og efter stk. 2, 25.900 kr.  til svigerbørn (2024)

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspension.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Søg