Forsvarsgalleriet

Administration

Finn Bengtsen

Sekretariatschef
Telefon: 36 90 89 31
Email: finn@cs.dk

Kate Kvindebjerg

Medlemsservice
Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Nicole Gustavsen

Medlemsservice
Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Louise Bork

Medlemsservice
Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Karina Jespersen

Regnskabsmedarbejder
Telefon: 36 90 89 28
Email: medlem@cs.dk

Grethe Christiansen

Regnskabsmedarbejder
Telefon: 36 90 89 07
Email: medlem@cs.dk

Karina Malmberg

TR- og kursusadministration
Telefon: 36 90 89 22
Email: km@cs.dk

Anita Stockholm

Receptionist
Telefon: 36 90 89 05
Email: anita@cs.dk

Annette S. Jørgensen

Kontormedhjælper, Herning
Email: annette@cs.dk

Hanne Langhoff

Servicemedarbejder, Herning