Foto: Forsvarsgalleriet

Tilbagebetaling af løn

Tilbagebetalingssager – når du har fået udbetalt for meget løn

Af og til sker der fejl i udbetalingen af løn. Hvis du får for meget i løn, vil forsvaret som udgangspunktet forsøge at få pengene betalt tilbage. Hvis du får et brev i din E-boks fra Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, kan du kontakte CS, så vi kan rådgive dig om hvorvidt der er grundlag for at kræve det for meget udbetalte tilbagebetalt.

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal det vurderes om du har modtaget beløbet i god tro, det vil sige at du ikke vidste eller burde have vidst, at der var fejl i din løn. Det kræver en vurdering af flere forhold, herunder beløbets størrelse og fx hvilken lønkode, beløbet er udbetalt på. Hvis du en måned fx får dobbelt så meget i løn som du plejer, så vil du formentlig undre dig og tjekke din lønseddel.

Du bør gøre det til en vane at tjekke din lønseddel hver måned. For selv om du ikke læser den, så vil arbejdsgiver lægge til grund at du har læst lønsedlen. At læse sin lønseddel er dog slet ikke det samme som at forstå lønsedlen, hvilket også ses af retspraksis på området. På forsvarets område, hvor lønnen for manges vedkommende består af arbejdstidsbestemte ydelser, er lønsedlerne ofte lange og svære at forstå. Det kan derfor på baggrund af lønsedlen alene være svært at gennemskue om din løn er rigtig. Desværre er tidsinfolisterne heller ikke her altid til hjælp.

I tilbagebetalingssager lægges der også vægt på, om du får udbetalt løn på dine sædvanlige lønkoder, eller om der pludselig optræder en ny og for dig ukendt lønkode. For eksempel vil det for de fleste ansatte i forsvaret ikke være unaturligt at få udbetalt merarbejde, men hvis der pludselig optræder fx et traktortillæg på din lønseddel, så bør du reagere.

Du får typisk kendskab til at du har fået for meget løn udbetalt via en skrivelse fra FRS i din e-boks. Når du får denne skrivelse, bør du kontakte CS for rådgivning. Hvis vi vurderer, at du har modtaget den for meget udbetalte løn i god tro, så vil vi råde dig til at lade sagen overdrage til juridisk afdeling i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS-jura), og lade os indtræde som din partsrepræsentant.

Når sagen er overdraget til FPS jura, vil man her foretage en fornyet vurdering af kravet mod dig, og hvis man vælger at fastholde kravet, så vil du modtage en partshøring. CS kan i samarbejde med dig udarbejde partshøring, og vi kan hjælpe dig med at beskrive hvorfor du har modtaget det for meget udbetalte i god tro.

Herefter vil FPS-jura foretage en vurdering af den samlede sag, hvor man også vil inddrage bemærkningerne fra partshøringssvaret, før der træffes afgørelse i sagen.

Hvis du taber sagen, så skal du vide, at det er muligt at indgå en afdragsordning, sådan at du ikke skal tilbagebetale det fulde beløb på en måned.

Søg