Skilsmisse

I 2006 blev der vedtaget lov som indebærer, at ægtefæller ved separation og skilsmisse, udtager egne rimelige pensionsordninger uden at skulle dele pensionen med ægtefællen.

Det betyder at, hvis der alene er indbetalt egne og arbejdsgiverens pensionsbidrag (overenskomstaftalt) til pensionsordningerne, vil pensionsordningerne som hovedregel ikke skulle medtages ved en bodeling.

Det anbefales, at der søges juridisk hjælp ved bodelingsspørgsmål.

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler, alt efter om det er en ratepension som din AMP/TIP, eller en sumudbetalt pension som aldersopsparing og kapitalpension. Sidstnævnte finder du reglerne for, under menuen Aldersopsparing og kapitalpension.

Forhold ved skilsmisse/separation for arbejdsmarkeds-/tillægspension

Arbejdsmarkedspensionsordningen blev etableret i forbindelse med ændring af ansættelsesforholdet i Forsvaret. Før ændringen var der tale om tjenestemandslignende ansættelse i 10 år, for herefter at overgå som tjenestemand med fuld optjening af pensionsrettigheder for hele perioden. I dag er ansættelsen overenskomstmæssig og med tilknyttet arbejdsmarkeds-/tillægspension, ligeledes i 10 år før overgang som tjenestemand med deraf samlet optjent pension og pensionsrettigheder.

Tillægspensionsordningen er oprettet, idet fastansatte i Forsvaret, ikke opnår fuld pension af deres samlede løndel, men kun af skalalønnen og ikke af tillæggene. Intentionen er, at alle løndele skal overgå til skalaløn og således blive fuldt pensionsgivende.

Den ansatte har ingen dispositionsret i ovenstående, ligesom der heller ikke kan finde tilbagekøb sted.

På den baggrund tolkes at:
Pensionsordninger med løbende udbetalinger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, er normalt undtaget fra deling i forbindelse med skilsmisse/separation. Der kan dog være tilfælde, hvor særlige forhold gør sig gældende. I disse tilfælde vurderer den pågældende skifteret i hvilket omfang pensionsordningen skal medtages i bodelingen.

Erklæring til deling af pension ved skilsmisse

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspensionsfond.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Søg