Forsvarets største fagforening

CS er med sine 9.000 medlemmer den største fagforening i forsvaret.

CS organiserer både civilt og militært ansatte i Forsvaret og har forhandlingsretten for befalingsmænd i Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Redningsberedskabet, konstabler i Flyvevåbnet, Søværnet og Redningsberedskabet samt Forsvarets civile tjenestemænd.

CS varetager medlemmernes fagretslige interesser. Vi sikrer, at det enkelte medlems lønforhold samt sociale, beskæftigelses-, uddannelses- og arbejdsmiljømæssige vilkår er i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med Forsvaret.

Det er CS formål at medvirke til og sikre, at der i Forsvaret sker en positiv udvikling af medlemmernes vilkår og fællesskabet styrkes.

Samarbejdspartnere

CS er medlem af FH, som organiserer faglige organisationer og repræsenterer 1,4 millioner lønmodtagere og CS er bl.a. repræsenteret i FH’s hovedbestyrelse samt i diverse politiske udvalg.

CS er medlem af og har formandsposten i Centralorganisationen af 2010 (CO10), som er en forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer, som er ansat inden for eller er pensioneret fra stillinger inden for staten. Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne. CO10 er kollektivt tilknyttet hovedorganisationen FH.

CS er medlem af arbejdsløshedskassen FTF-A, som er en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral a-kasse. FTF-A har medlemmer fra ca. 80 faglige organisationer, herunder også CS, og arbejder tæt sammen med sekretariatet i CS for at kunne give medlemmerne den bedst mulige rådgivning.

CS er medlem af EUROMIL, en europæisk paraplyorganisation for 39 nationale militære fagforeninger og interesseorganisationer fra 25 lande. CS har sæde i bestyrelsen.

Kontakt os

Fagligt sekretariat

Administration

Kommunikation

Søg