Forsvarsgalleriet

Finn Bengtsen

Sekretariatschef

Telefon: 36 90 89 31
Email: finn@cs.dk

Sagsområder

Mette Lind-Hansen

Advokat

Telefon: 36 90 89 71
Email: mlh@cs.dk

Sagsområder

Nadia Skovsborg

Chefkonsulent

Telefon: 36 90 89 04
Email: nadia@cs.dk

Sagsområder

Bjarne A. Kehr

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 21
Email: bk@cs.dk

Sagsområder

Ken G. Madsen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 23
Email: ken@cs.dk

Sagsområder

Iben Lund

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 08
Email: iben@cs.dk

Sagsområder

Torben Bratved

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 33
Email: tb@cs.dk

Sagsområder

Ole Kjær Poulsen

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 06
Email: ok@cs.dk

Sagsområder

Jan B. Rasmussen

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 51
Email: jan@cs.dk

Sagsområder

Bo Slot Madsen

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 25
Email: bo@cs.dk

Sagsområder

Bjarne C. Skov

Medlemskonsulent/IT-admin.

Telefon: 36 90 89 03
Email: bcs@cs.dk

Sagsområder