Forsvarsgalleriet

Barsel og omsorg

Du har ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn, i resten af orlovsperioden modtager du barselsdagpenge. Er dit barn under 7 år har du som forældre ret til omsorgsdage. Du har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor dit barn fylder 7 år. Hvis dit barn bliver syg, har du mulighed for fravær med løn på dit barns 1. og 2. sygedag.

Der henvises til Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning

Ligeledes opfordrer vi til at du tager kontakt til Sygemelding – og barselskontoret (SYBA).

Sygdom (forsvaret.dk)

Klik her for barselsberegner.

Sorgorlov

I de ulykkelige tilfælde hvor et medlem skulle miste et barn, har hver af forældrene ret til løn under orlov op til 26 uger efter barnets død. Dette gælder hvis barnet er dødfødt eller dør inden det er 18 år.

I tilfælde af bortadoption inden den 32. uge efter fødslen, så har hver af forældrene ret til løn under orlov i indtil 14 uger.

Kontakt CS for yderligere rådgivning

Spørgsmål og svar om barsel og omsorg

Senest tre måneder før termin skal du give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid

Af hensyn til tjenestestedets planlægning, kan det være en god idé at underrette din leder så tidlige som muligt om din termin.

Du skal også give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at begynde din orlov.

Ja. Du har ret til lønnet fravær når du skal til graviditetsundersøgelse

6 uger før termin har du ret til at gå på barselsorlov.

Du har mulighed for at holde fri på dit barns 1. og 2. sygedag hvis:

Dit barn er under 18 år

Har ophold hos dig

Fravær er nødvendig af hensyn til barnet og

Det er foreneligt med forholdene på dit tjenestested

Som far har du ret til to sammenhængende uger med løn i forbindelse med fødslen.

Husk at give dit tjenestested besked om orlov senest fire uger før termin.

De to uger skal placeres de første 14 uger efter fødslen. Placeringen aftales med din leder, hvis du ikke ønsker at afholde dem direkte i forbindelse med fødslen.

Herudover har du ret til forældreorlov i 32 uger. Både mor og far har denne ret, men der er alene ret til dagpenge i samlet set 32 uger. Forældreorloven ligger typisk efter udløbet af de første 14 uger, men du kan godt holde forældreorlov tidligere.

 

Af disse 32 uger har du som far ret til løn i syv af ugerne, og der er mulighed for løn i yderligere seks uger. Disse seks uger er til fælles med mor. Hvis du vil holde forældreorlov, skal din arbejdsgiver have besked inden otte uger efter fødslen.

Nej. Papforældre har ikke ret til omsorgsdage.

Biologiske og adoptivforældre samt den, der har forældremyndigheden over barnet, har ret til omsorgsdage.

Kontakt os

Mette Lind Hansen

Advokat
Telefon: 36 90 89 73
Email: mlh@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14