Forsvarsgalleriet

Generelt

Kurser for tillidsrepræsentanter og suppleanter

Tillidsrepræsentanterne og suppleanterne er dem der i det daglige har tæt kontakt til CS medlemmerne ude på tjenestestederne. Medlemmerne har ofte mange spørgsmål til de tillidsvalgte vedrørende løn, ansættelsesvilkår, arbejdstidsregler, ferie osv. For at klæde CS tillidsvalgte godt på til at møde medlemmerne og deres spørgsmål tilbyder CS en række kurser. Yderligere tilbydes temadage – vi kalder dem ”Spot-On” dage. ”Spot-On”- dagene er enkeltdage, hvor et bestemt emne tages op. Disse dage planlægges ikke forud, men planlægges når et behov opstår.

Undervisningsmetoder

CS sætter en ære i at tilbyde fagligt stærke kurser, hvor der undervises efter moderne undervisningsmetoder og hvor der, i så stor udstrækning som muligt, tages udgangspunkt i den enkelte kursists læringsbehov. ”Vi lærer af – og med hinanden”, er vores udgangspunktet. Det betyder, at kursisterne i vid udstrækning inddrages i undervisningen og derved bidrager til denne. Det kan være med egne vurderinger, oplevelser og fremlæggelser i undervisningen. Som deltager på et kursus i CS, skal du derfor forvente en stor del kursistaktivitet og arbejde i grupper – grupper som er justeret efter kursisternes erfaringsniveau, tjenestested, m.v. Er du interesseret i at vide mere om grundlaget for CS’ måde at lave uddannelse på, kan du læse mere i ”CS pædagogisk profil”. Den finder du her.

Vilkår for deltagelse på kurserne

Som tillidsrepræsentant eller suppleant kan du få fri til at deltage på CS’ tillidsrepræsentantkurser. Dette er bl.a. beskrevet i ”Cirkulære om tillidsrepræsentanter i Staten”. Inden du tilmelder dig kurserne, skal du aftale med din chef, at du er væk i den pågældende periode. Ved kurser over flere dage, sørger CS for indkvartering, ligesom du også får kilometergodtgørelse efter Statens laveste takst, hvis du kører i egen bil. Hvis din chef vil stille militært køretøj til rådighed for transport til og fra kurserne, må han gerne det. Du har dog ikke krav på at få stillet køretøj til rådighed.

Fagligt indhold

Det faglige indhold på TR kurserne justeres dels i forbindelse med kursisternes tilbagemeldinger, dels i forbindelse med ændringer til cirkulærer, aftaler osv. Yderligere har CS et kvalitetssikringssystem, som er beskrevet i ”CS´ politik og proces for kursusvirke”. Det kan du læse mere om her.

Tilmelding til kurser, og kontaktinformation

Tilmelding til kursus kan ske via mail på tillidshverv@cs.dk, mens spørgsmål til kursusindhold kan stilles til Jan Berg Rasmussen på jan@cs.dk

Kontakt os

Jan B. Rasmussen

Medlemskonsulent
Telefon: 36 90 89 51
Email: jan@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14

Karina Malmberg

TR- og kursusadministration
Telefon: 36 90 89 22
Email: tillidshverv@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: kl. 09:30 – 14