Forsvarsgalleriet

Generelt

Kurser for tillidsrepræsentanter og suppleanter

Tillidsrepræsentanterne og suppleanterne har i det daglige tæt kontakt til CS’ medlemmer ude på tjenestestederne. Medlemmerne har ofte mange spørgsmål til de tillidsvalgte vedrørende løn, ansættelsesvilkår, arbejdstidsregler, ferie osv. For at klæde CS tillidsvalgte godt på til at møde medlemmerne og deres spørgsmål tilbyder CS vores nye tillidsvalgte et TR Grundkursus. Her får nye tillidsrepræsentanter den grundlæggende viden, der er nødvendig for at rådgive og vejlede kollegaerne i dagligdagen. Vores kursustilbud er hele tiden under udvikling, og der vil blive oprettet nye og spændende kurser efterhånden som behovet opstår. 

Undervisningsmetoder

CS sætter en ære i at tilbyde fagligt stærke kurser, hvor der undervises efter moderne undervisningsmetoder, og hvor der –  i størst mulig udstrækning – tages udgangspunkt i den enkelte kursists læringsbehov. ”Vi lærer af – og med hinanden”, er vores udgangspunkt. Det betyder, at kursisterne gerne inddrages i undervisningen og derved bidrager til denne. Det kan være med egne vurderinger, oplevelser og fremlæggelser i undervisningen. Som deltager på et kursus i CS, kan du derfor forvente en del kursistaktivitet og gruppearbejde. Er du interesseret i at vide mere om grundlaget for CS’ måde at lave uddannelse på, kan du læse mere i ”CS pædagogisk profil”. Den finder du her.

Vilkår for deltagelse på kurserne

Som tillidsrepræsentant eller suppleant kan du få fri til at deltage på CS’ tillidsrepræsentantkurser. Dette er bl.a. beskrevet i ”Cirkulære om tillidsrepræsentanter i Staten”. Inden du tilmelder dig kurserne, skal du aftale med din chef, at du er væk i den pågældende periode. Ved kurser over flere dage, sørger CS for indkvartering, ligesom du også får kilometergodtgørelse efter Statens laveste takst, hvis du kører i egen bil. Hvis din chef vil stille militært køretøj til rådighed for transport til og fra kurserne, må han gerne det. Du har dog ikke krav på at få stillet køretøj til rådighed.

Fagligt indhold

Det faglige indhold på TR kurserne justeres dels i forbindelse med kursisternes tilbagemeldinger, dels i forbindelse med ændringer til cirkulærer, aftaler osv. Yderligere har CS et kvalitetssikringssystem, som er beskrevet i ”CS´ politik og proces for kursusvirke”. Det kan du læse mere om her.

Tilmelding til kurser og kontaktinformation

Online tilmelding til kurserne her

Søg