Forsvarsgalleriet

Anmeldelse og afmeldelse af tillidshverv

Anmeldelse og afmeldelse af tillidsrepræsentant og suppleant

Anmeldelse
Det er vigtigt, at man husker at anmelde de tillidsrepræsentanter og suppleanter der vælges, til CS. CS skal fremsende en officiel anmeldelse til enheds/myndighedschefen for den enhed/myndighed man er blevet valgt i. Enheds/Myndighedschefen har 3 uger til at gøre indsigelse mod valget. Gøres der ikke indsigelse, er valget gældende. Trods denne regel, er man stadig beskyttet medarbejder fra den dag valget blev foretaget. Det er ligeledes vigtigt at huske at afmelde de tillidsvalgte, der ikke længere bestrider hvervet.

Anmeldelse foretages ved at sende en udfyldt blanket om dette til: tillidshverv@cs.dk

OBS! Anmelder du et virke som tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant, anmelder CS dette overfor myndigheden. Ved anmeldelse af ny afdelingsformand skal det blot anmeldes overfor CS.
Er du i tvivl, kan du kontakte CS huset på tlf. 36 90 89 00 eller på mail

Afmeldelse
Det er vigtigt, at du husker at afmelde dit tillidshverv. Dette kan gøres ved at logge ind Mit CS og finde blanketten under fanen “tillidshverv”.

Anmeldelsesblanket af tillidshverv

Anmeldelsesblanket af tillidshverv under udsendelse

Anmeldelse af arbejdsmiljørepræsentant

Som med tillidsrepræsentanter og suppleanter, gælder det også for arbejdsmiljørepræsentanterne, at det er vigtigt at de også anmeldes til CS, når de er blevet valgt. CS registrerer også valget af arbejdsmiljørepræsentanter, som beskyttede medarbejdere, selvom de ikke skulle være medlem af CS. Husk også at afmelde arbejdsmiljørepræsentanterne, hvis de ikke længere bestrider hvervet.

Anmeldelse foretages ved at sende en udfyldt blanket om dette til: tillidshverv@cs.dk

Afmeldelse
Det er vigtigt, at du husker at afmelde dit tillidshverv. Dette kan gøres ved at logge ind Mit CS og finde blanketten under fanen “tillidshverv”.

Anmeldelsesblanket af arbejdsmiljørepræsentant

Kontakt os

Kontakt ikon

Medlemsservice

Telefon: 36 90 89 89
Email: tillidshverv@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9-15
Onsdag: Lukket
Fredag: kl. 9:30 – 14