Forsvarsgalleriet

Generelt om arbejdstid

Arbejdstid for CS’ aftaleområde er reguleret i en række aftaler. De overordnede regler er beskrevet i Statens arbejdstidsaftale. Idet denne aftale fungerer som en rammeaftale for hele statens område, har CS en række lokalaftaler med Forsvaret, som tager højde for de særlige kendetegn som arbejde i forsvaret har som arbejdsplads.

Arbejdstidsaftalen siger således ikke noget om arbejdstid under for eksempel øvelser, sejlads, særlig beredskabstjeneste eller tjeneste ved Siriuspatruljen, så her er der indgået lokalaftaler. Derudover er Aftalen om militærtillæggets dækningsgrad også en lokalaftale til arbejdstidsaftalen.

Ved planlægning af arbejdstiden spiller planlægningsperiode og opgørelsesperiode en stor rolle og perioderne betyder noget forskelligt. Planlægning af arbejdstid ligger inden for ledelsesretten. Det betyder, at hvis man ikke bliver enige om tjenestens placering, er det i sidste ende chefen der bestemmer.

Søg