Forsvarsgalleriet

FAQ om A-Kassen

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om dagpenge, medlemskab og andre populære emner.

Dagpenge

Du har ret til dagpenge hvis du kan sætte flueben ved de to betingelser her:

  • Du har været medlem af en a-kasse i mindst et år
  • Som fuldtidsforsikret har du haft en samlet indkomst på 254.328 kr. (2023-tal) inden for de sidste tre år. Vi må max. tælle 21.194 kr./md.(2023-tal), når vi ser på din indkomst. Det vil sige, at det tager mindst et år, før du har optjent dagpengeret.  Som deltidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 169.548 kr. (2023-tal) inden for de sidste tre år. Vi må max. tælle 14.129 kr./md.(2023-tal), når vi kigger på din indkomst. Det vil sige, at det tager mindst et år, før du har optjent dagpengeret

Dagpengesatsen afhænger af, om du er fuld- eller deltidsforsikret og af din tidligere løn. Som fuldtidsforsikret kan du få 90 % af din tidligere løn udbetalt i dagpenge – dog max 19.728 kr. om måneden før skat (2023-tal).
Mulighed for beskæftigelsestillæg til dagpengesatsen, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 4 år og haft minimum 2 års arbejde inden for de seneste 3 år. Du kan max få 23.449 kr. pr. måned, hvis du har haft en gennemsnitlig løn på 28.400 kr. pr. måned

Se de aktuelle satser her

Efterløn

Du må gerne arbejde, samtidig med at du får efterløn. De timer, du arbejder, bliver trukket fra i udbetalingen af din efterløn.

Du kan også lave frivilligt arbejde, uden at det får konsekvenser for din efterløn. Det er blot vigtigt, at du kontakter os, hvis du arbejder frivilligt eller overvejer det.

Læs mere om arbejde og efterløn her

Når du når din efterlønsalder, sender Forsvarets a-kasse – en del af FTFa et efterlønsbevis til dig. Når du ønsker at gå på efterløn, skal du bruge dette link. 

Du skal senest søge om efterløn på dagen, hvor du vil gå på efterløn – men vi anbefaler, at du sender ansøgningen et par uger inden. Herefter samler vi dine oplysninger om løn og pension fra e-indkomstregistret og så får du et godkendelsesbrev med din efterlønssats og andre praktiske informationer.

Læs mere om overgang til efterløn her

Ferie- og barselsdagpenge

Du søger om feriedagpenge på Tast Selv, uanset om du er ledig eller i arbejde.

Hvis du er ledig, er det vigtigt at:

  • Du først bruger de feriedage og feriepenge, du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver, før du søger om feriedagpenge.
  • Du giver jobcentret besked 14 dage før, du holder ferie. Konstruktørforeningens a-kasse får automatisk besked fra jobcentret, når du holder ferie. Derfor behøver du ikke at kontakte os om din ferieperiode.

Søg om feriepenge her

Du vil normalt kunne gå på barselsorlov fire uger før, du har termin. Hvis du er ledig, skal du kontakte Forsvarets a-kasse senest fire uger før din termin.

Forsvarets a-kasse sørger for at give Udbetaling Danmark besked om, at du skal have barselsdagpenge. Herefter vil du blive kontaktet af Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af barselsdagpenge

Lønsikring

FTFa har en af markedets billigste og bedst dækkende lønsikringer. Lønsikring er til dig, hvor dagpengene på 19.728 kr. brutto om måneden kan være svære at få til at strække. Fx hvis du kommer fra en højtlønnet stilling.

En lønsikring giver dig ekstra ro med et solidt tillæg til dagpengene. Du kan forsikre dig op til 90 pct. af din tidligere løn.

Husk at du, ligesom med dit a-kassekontingent, kan trække præmien fra lønsikring fra i skat.

  • Økonomisk sikkerhed – Du får større økonomisk sikkerhed, hvis du mister dit job.

  • Dækning i op til 36 måneder – Du kan få udbetalt lønsikringen i helt op til 36 måneder. Dog max 12 måneder per periode, hvor du er ledig.
  • Op til 40.000 kr. mere – Du kan få helt op til 40.000 kr. om måneden – oven i dine dagpenge.

  • Dækning på op til 90 % af din løn – Med lønsikring og dagpenge kan du få dækning helt op til 90 % af din løn.

  • Dækning til du fylder 65 år – Du kan være lønsikret og få dækning, helt til du fylder 65 år.

Kontakt os

Kontakt ikon

Forsvarets A-kasse

Medlemsservice
Telefon: 89 38 39 73

Telefontid
Man-fre: kl. 09 – 18

Søg