Forsvarsgalleriet

Sygdom og fravær

Vi henviser til Sygemeldings – og barselskontoret, hvor du også kan sygemelde dig.

Sygdom (forsvaret.dk)

Spørgsmål og svar om sygdom

Ja, hvid du er ansat på almindelige vilkår, har du ret til fuld løn under sygdom.

I de fleste tilfælde er det ikke muligt for dig at holde ferie, når du er sygemeldt. Der kan dog være enkelte situationer, hvor det alligevel kan lade sig gøre.

Da lovgivningen på området er kompliceret, bør du altid kontakte CS for råd og vejledning – også når du er deltidssygemeldt.

Ja, du kan godt blive afskediget på grund af sygdom, også imens du er sygemeldt.

Kontakt CS, hvis du er i tvivl om dine muligheder.

Hvis du bliver syg før din ferie begynder, har du ret til at få ferien udskudt. Bagefter kan dit tjenestested sammen med dig fastsætte, hvornår du skal afholde din erstatningsferie.

Det er vigtigt, at du sygemelder dig hurtigst muligt – og senest ved din arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver du rask i perioden for den planlagte ferie, skal du huske at raskmelde dig. Du skal også give dit tjenestested besked om, hvorvidt du vil holde den resterende ferie eller vil genoptage arbejdet

Du skal dog være opmærksom på:

Retten til erstatningsferie indtræder først den dag, du giver dit tjenestested besked om sygdommen. Der er derfor vigtigt, at du kontakter dit tjenestested under ferien, så snart du bliver syg.

Du skal indhente den nødvendige lægelige dokumentation for sygdommen og sygdommens varighed.

Kontakt os

Iben Lund

Specialkonsulent
Telefon: 36 90 89 08
Email: iben@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Mette Lind Hansen

Advokat
Telefon: 36 90 89 73
Email: mlh@cs.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14