Forsvarsgalleriet

Sygdom

Spørgsmål og svar

 • Som ansat i Forsvaret skal du orientere din nærmeste leder og Forsvarets Sygemeldings- og barselskontor (SYBA) om din sygemelding. Det er vigtigt at både nærmeste leder og SYBA orienteres allerede på første sygefraværsdag så den korrekte dato registreres.
 • Mange sygemeldte har forinden sygemelding været i kontakt med egen læge. Hvis dette ikke er tilfældet, anbefaler CS at kontakte egen læge med henblik på vurdering af sygemelding, skånebehov og varighed.
 • Som ansat i forsvaret har du som hovedregel ret til fuld løn, når du er sygemeldt. 

 • Arbejdsgiver har under din sygemelding ret til at søge sygedagpengerefusion via din Kommune, hvis du er sygemeldt længere tid end 30 dage.
 • Under din sygemelding vil arbejdsgiver løbende holde sygefraværssamtaler med dig og har mulighed for at indhente lægeattester fra din læge.
 • Hvis du har behov for en bisidder eller er for dårlig til at deltage i en sygefraværssamtale, kan du kontakte din TR eller CS-huset.

Selvom du som sygemeldt forsat er ansat i Forsvaret og får fuld løn er kommunen forpligtet til at holde sygefraværssamtaler med dig for at kunne vurdere, om din arbejdsgiver forsat er berettiget til sygedagpengerefusion. Kommunen vil desuden løbende indhente lægeattester fra din læge.

 • Som beskrevet ovenfor vil arbejdsgiver og Kommune løbende kontakte dig. Det er her vigtigt at være opmærksom på datoer og tidsfrister overholdes. Ved tvivl eller hvis en tidsfrist ikke kan overholdes, kan CS-huset kontaktes.
 • Som udgangspunkt kan du som sygemeldt ikke afholde ferie under din sygemelding. Kontakt CS-huset for yderligere information.

Som sygemeldt kan du godt blive afskediget under sygemelding. Kontakt CS-huset hvis du er i tvivl om dine muligheder.

 • Hvis du bliver syg før din ferie begynder, har du ret til at få ferien udskudt. Bagefter kan dit tjenestested sammen med dig fastsætte, hvornår du skal afholde erstatningsferie.
 • Det er vigtigt, at du sygemelder dig hurtigst muligt – og senest ved din arbejdstids begyndelse den første feriedag.
 • Bliver du rask i perioden for den planlagte ferie, skal du huske at raskmelde dig. Du skal desuden give dit tjenestested besked om, hvorvidt du vil holde den resterende ferie eller vil genoptage arbejdet.

Du skal dog være opmærksom på:

 • Retten til erstatningsferie indtræder først den dag, du giver dit tjenestested besked om sygdommen. Der er derfor vigtigt, at du kontakter dit tjenestested under ferien, så snart du bliver syg.
 • Du skal indhente den nødvendige lægelige dokumentation for sygdommen og sygdommens varighed.

 

Søg