Uddannelse og kompetenceudvikling

CS arbejder for dig

I CS arbejder vi for at forbedre mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling for alle medlemmer uanset funktionsniveauniveau. Det gør vi ved at bidrage til udvikling af forskellige værktøjer og muligheder. Derudover arbejder vi målrettet for, at uddannelse og kompetenceudvikling sættes højt på dagsordenen ved myndighederne og på det politiske niveau.

Bidrag aktivt

Dine kompetencer er i konstant udvikling. Derfor er det vigtigt, at du selv er medvirkende til at optimere dine muligheder for at få den kompetenceudvikling, netop du har brug for. Det første skridt på vejen er, at du forbereder dig godt og bidrager aktivt ved din medarbejderudviklingssamtale. Under samtalen gennemgår du, sammen med din samtaleleder, dine muligheder og ikke mindst dine ønsker.

Få overblik

For at få overblik over, hvad du kan og hvor du gerne vil hen, kan en god start være at besøge siden: http://www.minkompetencemappe.dk/, hvor du kan få hjælp til at få sat ord på, hvilke kompetencer og færdigheder du allerede har. Minkompetencemappe er et rigtigt godt udgangspunkt for en evt. realkompetencevurdering, da det er dig selv, der skal indsamle og levere den nødvendige dokumentation til vurderingen.

AMU – mange forskellige kurser at vælge imellem

AMU-kurser er kompetencegivende kurser, hvilket vil sige, at du får papir på de kompetencer, du har tilegnet dig på kurset.

Kurserne har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Kurser kan have en varighed fra 1 dag til flere uger.

Nogle af kurserne giver merit til erhvervsuddannelserne, så går du med en drøm om at blive faglært, så er der også muligheder i AMU-regi. Udgangspunktet er her, som i al anden kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtalen, hvor du i samarbejde med din samtaleleder drøfter dine muligheder.

Kurserne er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få refusion for løntab (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring, kost og logi.

AMU-kurserne er samlet i kursus oversigten som du finder på https://www.amukurs.dk/

Se eksempler på effektiv anvendelse af AMU i Forsvarets her:

Uddannelseskatalog AMU Effektiv anvendelse i Forsvaret

Uddannelseskatalog - Opklaringsbataljonen

Uddannelseskatalog - Den Kongelige Livgarde

Artikel: LG's uddannelsesuge – nyt initiativ om civil efter- og videreuddannelse til ansatte i Forsvaret.

Civiluddannelse (CU)

Til dig, der er ansat på en K-35 korttidskontrakt, skal vi fra CS opfordre til at udnytte den unikke mulighed, du har for at bruge din opsparede CU på en uddannelse, der netop tilgodeser dine ønsker og behov.

Under din afvikling får du din basisløn og dit militærtillæg. Stillingsbestemte tillæg vil, jf. overenskomst (eksempelvis fagligt tillæg), blive reduceret eller bortfalde.

Planlægning er nøgleordet, når du overvejer at gå i gang med at afvikle din CU. Når du, sammen med din beskæftigelsesrådgiver ved Veterancenteret, har lavet en uddannelsesplan, skal denne godkendes af din chef. For at undgå unødvendige problemer, skal du være opmærksom på, at varslerne for afvikling af din CU er:

 3 mdr. varsel ved korttids-CU, under 3 mdr. – her forbliver du tilkommanderet ved din enhed.

12 mdr. varsel ved langtids-CU, over 3 mdr. – her bliver du tilkommanderet en CU-stilling ved FPS.

Du skal være opmærksom på, at der IKKE ydes økonomisk kompensation for optjent CU, som du ikke får afviklet.

Din beskæftigelsesrådgiver finder du ved at kontakte veterancenteret på Tlf.: 72819700 eller på mail: VETC-MYN@MIL.dk.

Den Statslige Kompetencefond

Kompetenceudvikling har stor betydning for, at man kan løse sine arbejdsopgaver – nu og på længere sigt.

Som CS medlem har du mulighed for, igennem Kompetencefonden (Centralorganisationen af 2010 – CO10), at søge økonomisk støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold, til egne kompetenceudvikling.

For at få del i støtten kræver det, at arbejdsgiveren medfinansierer kompetenceudviklingen. Det er således chefen/lederen, der i sidste ende har ansvaret for og godkender ansøgningen til den relevante kompetenceudviklingsaktivitet. Så her er medarbejderudviklingssamtalen også en vigtig del af forberedelserne.

Det er i sidste ende kompetencefonden, der godkender din ansøgning og dermed din støtte.

Man søger via fondens hjemmeside – Bliv klar til at søge Den Statslige Kompetencefond (kompetenceudvikling.dk)

Nyttige links

UG.DK

Voksenuddannelse.dk

AMUKURS.dk

Kompetenceudvikling.dk

Minkompetencemappe.dk

EUV25.dk

Søg