Forsvarsgalleriet

Obligatorisk medlemsforsikring

Heltidsulykkesforsikring

Som CS-medlem er du omfattet af en heltidsulykkesforsikring, som er tegnet i Tryg.
Forsikringen dækker både i arbejdstid og fritid.

Forsikringen omfatter alle CS-medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Der er ingen udløbsdato på forsikringen, men den annulleres ved udmeldelse eller skift til pensionistmedlem.

Du kan få erstatning, hvis du får et varigt mén i forbindelse med en ulykke. Du får dobbelt erstatning, hvis det varige mén er på mere end 30%. Hvis du i forbindelse med en ulykke har brug for at få dækket behandlingsudgifter til fysioterapeut eller lignende, er dette også dækket.

Forsikringen dækker også tandskader sket ved et ulykkestilfælde.

En skade betragtes som sket ved en ulykke, når der er tale om en pludselig hændelse, der medfører en personskade.

Forsikringen dækker ulykker opstået under alle former for sport (farlig sport). Og dækker også fuldt ud under kørsel som fører af motorcykel.

Forsikringen omfatter ikke dækning for krig. Dog gælder, at såfremt en ansat eller et medlem, under udsendelse/besøg/møde i et krigsområde eller andre tilsvarende urolige områder, skulle blive ramt at et ulykkestilfælde, vil de skader, som almindeligvis også ville være sket under ferie eller ophold i Danmark, også være omfattet af forsikringen.

Du er dækket med kr. 1.020.100 i 2020 og kr. 1.042.542 i 2021 ved varigt mén på 100%. Du har dækning, når det varige mén er på minimum 5%. Er dit varige mén på 30% eller mere, får du dobbelt erstatning.

Eks. i 2020
ved    5% invaliditet kr. 51.005
ved   30% invaliditet kr. 612.060
ved 100% invaliditet kr. 2.040.200

Eks. i 2021
ved    5% invaliditet kr. 52.127
ved   30% invaliditet kr. 625.525
ved 100% invaliditet kr. 2.085.084

Udgifter til tandskader dækkes efter regning uden noget maksimumsbeløb. Så her dækkes udgifter til nødvendig behandling, såfremt der er tale om raske tænder. Tyggeskader er ikke omfattet.

Du anmelder din ulykke/skade her.
Ved anmeldelse benyttes policenr. 682-100.002.331.
Vær opmærksom på at du skal benytte ulykke-anmeldelsen også ved tandskade der er opstået ved en ulykke.

Find betingelser og yderligere information på Trygs portal her.

Tandforsikring

Som CS-medlem er du omfattet af en tandforsikring, som er tegnet i Tryg.
Tandforsikringen giver økonomisk tilskud til en lang række tandbehandlinger, så tandpinen ikke også giver smerter i pengepungen.

Forsikringen omfatter alle CS-medlemmer, som betaler fuldt kontingent, seniorkontingent eller nedsat kontingent.

Der er ingen udløbsdato på forsikringen, men den annulleres ved udmeldelse eller skift til passivt medlem.

Børn er gratis medforsikret fra de bliver 18 år til de fylder 24 år.

Forsikringen dækker:

 • Tandfyldninger
 • Røntgen
 • Bedøvelser
 • Rodbehandlinger
 • Paradentose
 • Kirurgiske indgreb
 • Kroner, broer og tandoperationer
 • Implantater
 • Efterkontrol
 • Akut oplukning
 • Bideskinner

Forsikringen dækker også tandbehandlinger foretaget i EU/EØS. Der er ikke et særligt krav om forhåndsgodkendelse ved behandlinger i EU/EØS, selvom det står i betingelsernes punkt 4.

Forsikringen dækker op til kr. 30.000 pr. kalenderår. Dog skal du selv betale for de første kr. 995 pr. kalenderår af de behandlinger, der normalt betales på ydelseslisten.

Forsikringen dækker maksimalt med de beløb, der står i ydelseslisten svarende til afsnit 7 og 9. Afsnit 8 er ikke omfattet på CS tandforsikring. Se listen her.

Tandforsikringen dækker dine udgifter efter, at du har fået evt. tilskud fra sygeforsikringen ”Danmark”, Den Offentlige Sygesikring eller fx en privat tegnet tandforsikring. Det kan derfor være, at dine udgifter allerede er dækket helt eller delvist fra andre tilskud. Du får ikke dobbelt dækning for udgiften – CS tandforsikring dækker i så fald alene restbeløbet.

Du går i første omgang til tandlægen og får lavet behandlingen. Du betaler selv regningen. Herefter anmeldes behandlingen via Trygs onlineblanket. Blanketten finder du her.

Husk at medsende tandlæge journal og evt. røgten billeder fra et halv før forsikringen trådte i kraft.

Ved anmeldelse benyttes policenr. 644-324

Ved anmeldelse for ægtefælle/samlever benyttes policenr. 644-322

Tryg forbeholder sig ret til at indhente relevant journalmateriale ved vurdering af forudbestående tandbehandlingsbehov. En tandlæge fra deres tandlægeteam, vil vurdere om behandlingen eller generne har været forudbestående eller er opstået i forsikringstiden.

Din ægtefælle eller samlever kan tegne en tandforsikring til kr. 150,00 pr. md. Beløbet opkræves første gang pr. giro, men skal herefter tilmeldes PBS.

Ægtefælle/samlever må ikke være fyldt 60 år inden tilmelding.
Du tilmelder ægtefælle/samlever via Mit CS her

Bemærk at forsikringen først kan træde i kraft pr. næstkommende 1. i en måned.

Forsikring for ægtefælle/samlever er ikke oprettet, før din ægtefælle/samlever har skrevet under med NemID via tilsendt link. (tjek evt. din emails spamfilter, hvis du ikke har modtaget mail med link til underskrift).

Behandling der var anbefalet, planlagt eller som du kendte til/burde kende til, indenfor de sidste 6 måneder, inden du blev omfattet af forsikringen.

Regningen skal sendes via anmeldelsesblanketten til Tryg hurtigst muligt og ikke senere end 6 måneder efter behandlingens ophør.

Det er datoen for første diagnosticering/journalisering, der afgør, hvilket år forsikringssum og selvrisiko opgøres i. Dette gælder også, hvis din behandling strækker sig ind i et nyt kalenderår.

Find betingelser og yderligere information på Trygs portal her.

Kontakt

Tryg Tand

Telefon: 44 20 61 28

Telefontid
Mandag – fredag kl. 8 – 17
Lørdag kl. 9 – 16

Tryg Ulykke

Telefon: 44 20 50 60

Telefontid
Mandag – fredag kl. 8 – 17
Lørdag kl. 9 – 16

CS Logo Med Hvid Baggrund

CS Medlemsservice

Telefon: 36 90 89 89
Email: medlem@cs.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09-15
Onsdag lukket
Fredag kl. 09:30-14