Forsvarsgalleriet

Arbejdsmiljø

Alle virksomheder med ansatte er omfattet af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Som medarbejder har man pligt til at samarbejde med ledelsen om arbejdsmiljøet, ligesom arbejdsgiver har pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte i samarbejdet.

I virksomheder med 10 eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Nøglepersonerne i en AMO er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse arbejdsmiljøproblemer, samt arbejde med at forebygge nye problemer.

Arbejdspladsvurderingen (APV) er en proces, hvor man systematisk vurderer medarbejdernes vilkår på en lang række punkter som for eksempel tilfredshed, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, sundheds- og sikkerhedsrisici. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV.

APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Det er altså mere end bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Oplever du, at der er arbejdsmiljøproblemer på din arbejdsplads, bør du først og fremmest kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, der kan tage det op i arbejdsmiljøorganisationen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at tage kontakt til en af vores konsulenter i CS.

Sidste mulighed er at klage direkte til Arbejdstilsynet. Dette kan gøres over telefon eller via. en formular på arbejdstilsynets hjemmeside.

CS sender jævnligt nyhedsbreve ud til vores arbejdsmiljørepræsentanter med relevant nyt om arbejdsmiljø. Tidligere udgaver af nyhedsbrevene kan findes her.

Er du arbejdsmiljørepræsentant, og ønsker du at modtage nyhedsbrevene, kan du kontakte CS specialkonsulent Bjarne A. Kehr på mail bk@cs.dk.

Nyhedsbrev

Søg