Politisk ledelse

Jesper Korsgaard Hansen

Formand

Email: jkh@cs.dk

Finn Bæk Karlsson


Konstitueret næstformand

Email: fbk@cs.dk

Kristian Helth Bertelsen

Valggruppe Flyvevåbnet

Email: khb@cs.dk

Flemming Lillebæk Lassen

Valggruppe Flyvevåbnet

Email: fl@cs.dk

Ronni Pedersen


Valggruppe Flyvevåbnet

Email: rp@cs.dk

Michael Rønnow Andersen

Valggruppe Flyvevåbnet

Email: mra@cs.dk

Henrik Munch Andersen

Valggruppe Hæren

Email: hma@cs.dk

Esben Keisig


Valggruppe Hæren

Email: ek@cs.dk

Lars Jensen


Valggruppe Hæren

Email: lj@cs.dk

Carsten Skjødt Christensen

Valggruppe Hæren

Email: csc@cs.dk

Lars Dalsgaard

Valggruppe Søværnet

Email: ld@cs.dk

Anders Johnsen

Valggruppe Søværnet

Email: aj@cs.dk

Bjørn Nielsen

Valggruppe Søværnet

Email: bn@cs.dk

Ulrik Mosekjær

Valggruppe Beredskabsstyrelsen

Email: um@cs.dk

Randi Nørgaard

Valggruppe Beredskabsstyrelsen

Email: rnh@cs.dk

Morten Tving


Valggruppe Civile

Email: mt@cs.dk

Knud S. H. Andresen

Valggruppe Civile

Email: ksha@cs.dk

Kell L. Andersen

Kritisk revisor – Søværnet

Email: kla@cs.dk

Ole Skjødt Christiansen

Kritisk revisor – Flyvevåbnet

Email: os@cs.dk