Politisk ledelse

Jesper K. Hansen

Formand

Email: jkh@cs.dk

Kristian H. Bertelsen

Næstformand – Flyvevåbnet

Telefon: 60 15 59 49
Email: khb@cs.dk

Henrik Munch Andersen

Næstformand – Hæren

Telefon: 20 24 41 60
Email: hma@cs.dk

Finn B. Karlsson

Næstformand – Søværnet

Telefon: 20 87 57 24
Email: fbk@cs.dk

Ulrik Mosekjær

Næstformand – Beredskabsstyrelsen

Telefon: 73 52 74 00 lokal 77
Email: um@cs.dk

Knud S. H. Andresen

Næstformand – Civile

Telefon: 25 55 27 42
Email: ksha@cs.dk

Michael Rønnow Andersen

Hovedbestyrelse – Flyvevåbnet

Telefon: 24 64 74 14
Email: mra@cs.dk

Ronni Pedersen

Hovedbestyrelse – Flyvevåbnet

Telefon: 25 40 78 78
Email: rp@cs.dk

Flemming Lassen

Hovedbestyrelse – Flyvevåbnet

Telefon: 51 88 46 77
Email: fl@cs.dk

Lars Jensen

Hovedbestyrelse – Hæren

Telefon: 21 53 23 41
Email: lj@cs.dk

Carsten S. Christensen

Hovedbestyrelse – Hæren

Telefon: 76 95 54 35
Email: csc@cs.dk

Esben Keisig

Hovedbestyrelse – Hæren

Telefon: 21 66 53 57
Email: ek@cs.dk

Bjørn Nielsen

Hovedbestyrelse – Søværnet

Telefon: 25 55 26 32
Email: bn@cs.dk

Lars Dalsgaard

Hovedbestyrelse – Søværnet

Telefon: 72 85 32 12 / 30 68 71 50
Email: ld@cs.dk

Anders Johnsen

Hovedbestyrelse – Søværnet

Telefon: 72 60 43 45
Email: aj@cs.dk

Randi Nørgaard

Hovedbestyrelse – Beredskabsstyrelsen

Telefon: 56 44 58 59
Email: rnh@cs.dk

Morten Tving

Hovedbestyrelse – Civile

Email: mt@cs.dk

Kell L. Andersen

Kritisk revisor – Søværnet

Telefon: 59 35 75 02
Email: kla@cs.dk

Ole Skjødt Christiansen

Kritisk revisor – Flyvevåbnet

Telefon: 24 62 63 13
Email: os@cs.dk