Flytning af pensioner mellem selskaber

Her kan du læse reglerne for, hvornår og hvordan ordninger kan overføres til andre selskaber.

Du kan også læse, hvordan du kan overføre ordninger til CS Pensionsfond, fra andre selskaber.

Overførsel/udbetaling af hvilende Arbejdsmarkeds-/Tillægspension under kr. 17.336 (april 2021)

Hvis medlemmet er fratrådt sin stilling i forsvaret og har under kr. 12.000 niveau 1997 (1/4-2010 kr. 15.728 =131,066, nulstillet = 100) eller kr. 17.336,00 pr. 1-04-2021 (Indeks 103,1745) indestående på sin pensionsordning, har vi arbejdsgivers tilladelse til at medlemmet kan få udbetalt eller overført pensionsopsparingen til anden pensionsordning enten i sin pensions/forsikringsselskab eller bank. Ved udbetaling skal der betales engangsafgift efter gældende regler

Overførsel af hvilende arbejdsmarkeds-/tillægspension

  • Ordningerne hidrører fra en obligatorisk kollektiv overenskomst om pensionsordning for forsvarets personel. Overenskomsten er indgået imellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet på den ene side og Centralforeningen for Stampersonel på den anden side.
  • Overførsel af hjemsendt personels arbejdsmarkeds- og tillægspensionsordninger kan derfor kun ske til anden obligatorisk kollektiv arbejdsmarkedspension under den pågældendes nye ansættelsesområde.
  • Overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger er mulig, men begrænses af klausul, hvor vilkår for ordningen overføres til ny ordning.
  • Iflg. Pensionsfondens vedtægters § 10 kan hjemsendte medlemmers udtræden af fonden kun finde sted med indtil 30 dages varsel til den første i en måned. Bestyrelsen har dog besluttet, at der – indtil videre – kan finde udtræden sted med 15 dages varsel til d. 1. i en måned. Anmodning om udbetaling / udtræden / risikoskift / overførsel i den efterfølgende måned, skal være fonden i hænde senest d. 16. i måneden, enten
  • I fysisk form på fondens adresse inden lukketid.
  • I elektronisk form, inden kl. 24:00

Overførslen vil ske primo måneden (fra d.1. – 10.) Fonden vil i denne periode sørge for indhentning af Forsvarskommandoens tilladelse til overførslen. Der vil ikke blive fratrukket engangsafgift ved overførslen, og overførslen er gebyrfri.

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspension.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Søg