Obligatorisk pensionsforsikring

Obligatorisk pensionsforsikring Aftale nr. 85011-1 

Når arbejdsgiver indbetaler obligatorisk til din arbejdsmarkedspension, er du omfattet af den obligatoriske pensionsforsikring


Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft
Forsikringen er obligatorisk og træder i kraft for alle ansatte med pligtigt bidrag til arbejdsmarkedspensionen. Pensionsforsikringspræmien der betales af pensionsbidraget, fremgår af dit kontoudtog over pensionsindbetalinger fra CS Pensionsfond.


Ophør
Forsikringen ophører senest ved udgangen af den kalendermåned, hvori pågældende fylder 67 år.

Ligeledes bortfalder forsikringen, hvis det pligtige arbejdsmarkedspensionsbidrag og forsikringspræmie ophører.

Arbejdsmarkedspensionen er herefter sat i bero eller overgået til en tillægspension til tjenestemandspensionen, uden forsikringsdækning.

Det vil sige, forsikringen ophører enten pga. alder – fratrædelse eller overgang til anden kontraktform uden arbejdsgiverbetalt


Præmie
Pr. 1. januar 2023 er den samlede månedlige præmie på pensionsforsikringen kr. 340,-  inkl. AM-bidrag.

  • dækning ved dødsfald (skattekode 5 uden fradrag) kr. 90,- pr. mdr.
  • invalide og børnerente (skattekode 1 med fradrag) kr. 250,- pr. mdr. + 8 % AM-bidrag

Fastsættelse af forsikringspræmien for 2021 er udregnet på baggrund af indeksering – antal forsikrede, antal skader og alderssammensætning. Bonus for 2020 fra Forenede Gruppeliv er blevet anvendt til reducering af den faktiske præmie. Der er hensættelse til IBNR reserve vedr. de løbende ydelser (invalide- og børnerente).

 Den opkrævede præmie er godt 1/3 af den faktiske præmie overfor FG.

Folder om den obligatoriske pensionsforsikring

Se mere på Forenede Gruppelivs hjemmeside

Kontakt os

Kontakt ikon

CS Pensionsfond

Telefon: 33 85 41 41
Email: post@cspension.dk

Telefontid
Man-tor: kl. 09 – 15
Fre: 09:30 – 14

Søg