Spørgsmål & svar

CS og rådgivning om skatteforhold

CS rådgiver ikke om skatteforhold ud over den generelle information, der kan findes her på hjemmesiden. Det skyldes til dels, at vi ikke har de nødvendige ressourcer til at kunne rådgive alle vores medlemmer om deres specifikke skatteforhold, men måske mere vigtigt er det, at vi som fagforening ikke har rådgivningsansvar ift. skatteforhold.

 

Få overblik over relevante fradrag

På disse sider kan du få hjælp til at danne dig overblik over de fradrag, der er relevante, når du er ansat i forsvaret. Vi har på disse sider samlet den information, der er vigtigst for dig, når du skal tjekke din forskudsopgørelse og årsopgørelse, så du undgår et skattesmæk. Hvis du er sergentelev på SU, er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på, dem kan du også læse mere om her.

Grundlæggende er der to fradrag, du skal være opmærksom på:

1: Kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag

2: Rejsefradrag og herunder muligheden for at tage et differencefradrag. Det er også her, du kan hente CS’ excel-ark til udregning af dit rejsefradrag.

 

Ofte stillede spørgsmål

  1. At du er på et midlertidigt tjenestested under din uddannelse.
  2. At du er borte fra din sædvanlige bopæl i mindst 24 timer (sædvanlig bopæl er ofte der, hvor man har sin folkeregisteradresse).
  3. At den sædvanlige bopæl er så langt væk, at du på grund af arbejdsdagens længde (eller evt. øvelses- eller vagttjeneste) ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Som tommelfingerregel skal tjenestetid og transporttid tur/retur til bopælen mindst være 13 timer. Bor du mindre end 51 km fra den sædvanlige bolig, vil SKAT normalt forvente, at du altid kan komme hjem.
  4. Du skal rent faktisk have overnattet væk fra hjemmet.

Alle sergentelevhold på SU fra 2016 og frem, kan tage fradraget i hele deres SU-periode, under forudsætning af at alle krav er opfyldt.

Forskudsopgørelsen:

Det forventede beregnede fradrag skrives i rubrik 429, hvorefter der trykkes på ”beregn” og herefter ”godkend”.

Ændring af årsopgørelsen:

Fradrag for 2016, 2017 og 2018 skal tages i rubrik 53 på årsopgørelsen i det år, det vedrører.

Når rejsefradraget er udregnet, går du ind i din skattemappe på skat.dk og ind under ”ret årsopgørelsen/selvangivelsen”, og her kan vælges det år, fradraget skal tages.

Herefter fremkommer en indrammet firkant, hvor man skal begrunde sin rettelse. Som begrundelse skrives: ”Tjenesterejse for forsvaret under SG kursus”

I rubrik 53 skrives det beregnede beløb, og der trykkes på ”godkend”.

Herefter kommer en ny firkant, hvor der skal anføres, hvad der skal ændres. Her anføres ”Rejsefradrag rubrik 53”, og der godkendes igen. Til sidst trykkes på ”fortsæt”, og en ny årsopgørelse vil blive dannet af SKAT.

Da det ikke er normalt, at der kan tages fradrag for kost, når man er på SU, kan SKAT rejse krav om forskellig dokumentation for fradraget.

Som dokumentation kan CS anbefale din kontrakt med følgeskrivelse, øvelsesliste for sergentuddannelsen samt notat fra PWC af 22. maj 2017 (findes under downloads).

Hvis du får brug for hjælp, er CS altid klar til at hjælpe dig. Mail til nadia@cs.dk.

NEJ – det kan du ikke, da du så er på dit faste tjenestested og ikke på et midlertidigt tjenestested. SKAT er ligeglad med, hvor langt væk du bor fra dit tjenestested, så der kan alene tages fradrag for befordring, hvis du har mere end 12 km til dit tjenestested.

Når du er på tjenesterejse, kursus m.m. som sergent, vil forsvaret give skattefrie ydelser eller kost under de samme krav, og der kan i mange tilfælde tages et såkaldt differencefradrag. Se nærmere info om dette under SKAT, hvor der også er andre info vedr. dine skatteforhold som ansat i forsvaret.