Barsel og forældreorlov

Når du som ansat under Forsvarsministeriet tager orlov før og efter dit barns fødsel, har du ret til fuld løn eller dagpenge. På de underliggende sider kan du læse om reglerne for udbetaling af fuld løn, dagpenge og pension.

Kontakt CS for yderligere information.

Reglerne om barselsorlov mv. er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning.

Downloads