Ferie

Medlemmer af CS i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen er omfattet af den til enhver tid gældende ferieaftale.

Ferieaftalen er udformet som et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder kun bestemmelser om de tilfælde, hvor ferieloven fraviges. Aftalen indeholder herudover reglerne om de særlige feriedage, der også er omtalt i vejledningen. Det samlede regelsæt består således af ferieaftalen, jf. bilag 1, samt ferieloven og den tilhørende bekendtgørelse og vejledning.

Ferievejledningen giver et overblik over de rettigheder og pligter, i forbindelse med ferie og særlige feriedage, som gælder for medarbejdere og arbejdsgivere i Staten mv., hvis forhold er reguleret af aftalen. Som eksempler kan nævnes: Mulighed for overførsel af ferie, herunder varsler ved afholdelse af overført ferie, regler i forbindelse med feriehindringer samt optjening og afvikling af særlige feriedage.

Vejledningen er udarbejdet som en hjælp ved anvendelse af ferieaftalen. Da aftalens regler i vidt omfang indgår i et samspil med en række bestemmelser i ferieloven, behandler vejledningen tillige ferieloven og feriebekendtgørelsen mv.

Moderniseringsstyrelsen er lige nu ved at blive lavet en ny ferievejledning, som vi naturligvis linker til, når den er offentliggjort. Du kan finde den gældende ferievejledning her.

Downloads