Fravær

Når du er fraværende fra arbejde, er der forskellige regler afhængig af årsagen til fraværet.

Under visse former for fravær optjener du både arbejdstid og eventuelle tillæg (natpenge, weekendtillæg), hvorimod du under andre typer fravær udelukkende optjener arbejdstid.