GDPR vejledning for tillidsrepræsentanter

Bemærk at denne version af vejledningen er under revision, indtil at Fagbevægelsens Hovedorganisation og CO10 kommer med endelige direktiver på området.

Centralforeningen for Stampersonel (CS) har udarbejdet denne vejledning til dig, der er tillidsvalgt for CS, så du ved, hvordan du skal håndtere dine kollegers personoplysninger.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til dig i dit TR-arbejde med persondata og udtrykker CS forståelse af reglerne. Vejledningen gælder for alle tillidsrepræsentanter, der er valgt i CS.

Formålet med vejledningen er at sikre, at CS fortsat kan beskytte medlemmernes personoplysninger og at håndteringen af oplysningerne følger lovgivningen på området.