CS kurser for tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant eller suppleant kan du få fri til at deltage på CS’ tillidsmandskurser jf. Cirkulære om aftale for tillidsrepræsentanter i Staten m.v. af 27. juni 2003 og Cirkulære nr. 113 af 23. juni 1971.

Inden du tilmelder dig kurserne, skal du aftale med din chef, at du er væk i den pågældende periode.

Ved kurser over flere dage, sørger CS for indkvartering.

Tilmelding til kursus kan ske via mail til Karina Malmberg, mens spørgsmål til kursusindhold kan stilles til Jan Berg Rasmussen. Find deres kontaktoplysninger nederst på siden.

PowerPoint præsentationer fra TR kurser findes her.

TR-kurser aflyst resten af 2020

På grund af situationen omkring COVID-19 har CS formand besluttet at aflyse alle TR kurser resten af 2020.

Er du allerede tilmeldt en eller flere af kurserne i 2. halvår af 2020, skulle du meget gerne have fået besked om aflysningen samt, hvordan du skal forholde dig, i din e-Boks. Når CS genoptager kursusvirksomheden, vil du blive kontaktet.

Du er velkommen til at kontakte medlemskonsulent Jan Berg Rasmussen, hvis du som nyvalgt tillidsrepræsentant eller suppleant har spørgsmål. Tlf. 36 90 89 51 eller jan@cs.dk

Kursuskalender 2020/2021

Tilmeldinger sendes til Karina Malmberg –  km@cs.dk

Find kursusbeskrivelser herunder.

Kontakt

KARINA MALMBERG
Telefon: 36 90 89 22
E-mailE-mail

Kontakt

JAN BERG RASMUSSEN
Telefon: 60 47 04 75
E-mailE-mail