Forsvarsgalleriet

Kongres 2022

CS kongres 2022 bliver holdt den 18. & 19. november 2022 på Konventum i Helsingør.


Foreløbig køreplan

  • 1. juli 2022: Sidste frist for anmeldelse af kandidater og prioriteret suppleanter til hovedbestyrelsen (20 uger før) jf. vedtægternes §6, stk. 13

  • Uge 36: Reserveret til eventuelle møder i valggrupper, hvor der skal være kampvalg

  • 14. oktober 2022: Sidste frist for indsendelse af forslag og indstillinger til kandidater til kongressen (6 uger før) jf. vedtægternes §6, stk. 9

  • 28. oktober 2022: Sidste frist for udsendelse af dagsorden inklusiv bilag til de delegerede (4 uger før) – jf. vedtægternes § 6, stk. 9

  • 18. & 19. november 2022: CS Kongres og CS Pensionsfonds repræsentantskabsmøde på Konventum, Gl. Hellebækvej 70, Helsingør

Tentativ tidsplan

Kl. 11.00             Ankomst, registrering og frokost

Kl. 13.00              CS ordinære kongres

Kl. 15.00              Pause

Kl. 15.30               CS ordinære kongres, forsat

Kl. 17.30              Den nyvalgte hovedbestyrelse samles

Kl. 19.00             Middag

Kl. 10.30            CS Fondes repræsentantskab

Kl. 12.00            Frokost

Kl.13.00             CS Kongres officielle del starter

Kl. 15.00             Pause

Kl. 15.30             CS kongres officielle del forsætter

Kl. 17.00             Afslutning på CS kongres

Kl. 19.00             Festmiddag inkl. gæster

Kl. 08.00                  Morgenmad og afrejse

CS vedtægter - godkendt af kongressen den 9. februar 2022

Referat af CS ekstraordinære kongres den 9. februar 2022

Referat af CS kongres 2018