Forsvarsgalleriet

Kongres 2022

CS kongres 2022 bliver holdt den 18. & 19. november 2022 på Konventum i Helsingør.


Køreplan

  • 1. juli 2022: Sidste frist for anmeldelse af kandidater og prioriteret suppleanter til hovedbestyrelsen (20 uger før) jf. vedtægternes §6, stk. 13
  • Uge 36: Reserveret til eventuelle møder i valggrupper, hvor der skal være kampvalg
  • 7. oktober 2022: Sidste frist for indsendelse af forslag og indstillinger til kandidater til kongressen (6 uger før) jf. vedtægternes §6, stk. 9
  • 28. oktober 2022: Sidste frist for udsendelse af dagsorden inklusiv bilag til de delegerede (4 uger før) – jf. vedtægternes § 6, stk. 9
  • 18. & 19. november 2022: CS Kongres og CS Pensionsfonds repræsentantskabsmøde på Konventum, Gl. Hellebækvej 70, Helsingør

Tidsplan

Kl. 11.00             Ankomst og registrering

Kl. 12.00             Frokost

Kl. 13.00             CS ordinære kongres

Kl. 15.00             Eftermiddagskaffe

                          CS ordinære kongres, fortsat

Kl. 17.00             Den nyvalgte hovedbestyrelse samles til et kort møde

Kl. 19.00             Middag 3 retters menu
                          Kaffe
                          Fri bar

Kl. 08.00            Morgenmad

Kl. 09.00            Eventuelt møde i Pensionsfondens bestyrelse
                         Eventuelle møder i valggrupperne

Kl. 10.30            CS Pensionsfond repræsentantskabsmøde

Kl. 12.00            Frokost

Kl.13.00             CS Kongres officielle del starter

Kl. 14.45            Eftermiddagskaffe

Kl. 17.15            Afslutning på CS kongres

Kl. 18.30            Velkomstdrink

Kl. 19.00            Festmiddag inkl. gæster
                         Fri bar

Kl. 24.00            Natmad

Kl. 08.00            Morgenmad og hjemrejse

CS vedtægter - godkendt af kongressen den 9. februar 2022

Referat af CS ekstraordinære kongres den 9. februar 2022

Referat af CS kongres 2018

Kongresmateriale

Rejseafregning CS kongres 2022

Dagsorden CS ordinære kongres 2022

Bilag dagsorden punkt 1+2 - Hovedbestyrelsens indstilling til valg af dirigent, referenter og stemmetællere

Bilag til punkt 3 - Hovedbestyrelsens beretning

Bilag til punkt 4 - Regnskab 2018 - 2021

Bilag til punkt 5 - Regnskab 2018 - 2021

Bilag til punkt 6a - Hovedbestyrelsens forslag til standardvedtægter for CS afdelinger

Bilag til punkt 6b - Hovedbestyrelsen indstiller at følgende udpeges til bestyrelsen i Chr. Sørensens Mindefond

Bilag til punkt 7 - Fastsættelse af retningslinjer for regulering af kontingentet i kongresperioden

Bilag til punkt 8 - Forslag til budget for perioden 2023-2026

Bilag til punkt 9 + 10 - Valg af formand og næstformand

Bilag til punkt 11 + 12 + 13 + 14 + 15 - Valg af hovedbestyrelse

Bilag til punkt 16 + 17 + 18 + 19 + 20 -Valg af prioriterede suppleanter for hovedbestyrelsen

Bilag til punkt 21 - Valg af revisionsfirma

Bilag til punkt 22 + 23 - Valg af kritiske revisorer og disses suppleanter

Søg