Udgangsforbud var i strid med ledelsesretten: Medlemmer får kompensation

I 2018 og 2019 var flere af CS’ medlemmer udsendt som en del af et Military Training Team (MTT) i regi af OP ORBITAL. Der var tale om tjenesterejse, hvor personellet blev indkvarteret på hotel.

Den ellers spændende og krævende opgave blev dog knap så interessant i tidsrummet 22 – 06, for der fik personellet nemlig udgangsforbud, hvilket betød, at de ikke kunne forlade hotellet i den ellers meget sparsomme fritid, de havde på tjenesterejsen.

Da CS blev opmærksomme på sagen, indledte vi straks forhandlinger med FPS, som indvilligede i at fjerne udgangsforbuddet for de efterfølgende hold, der skulle deltage i MTT. Tilbage stod dog to centrale spørgsmål: Kan arbejdsgiver indespærre personel på en tjenesterejse? Og skal man i så fald honoreres for den periode, hvor man ikke har kunne forlade sit hotel?

Endte som faglig voldgift
De faglige organisationer (CS, HOD og HKKF) indkaldte FPS til en lokal forhandling om ovenstående, men det var ikke muligt at komme til en fælles forståelse. Derfor blev sagen overdraget til CS’ centralorganisation, CO10 (Centralorganisationen af 2010).

CO10 deltog herefter i et mæglingsmøde mellem OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), AC (Akademikerne) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Her blev spørgsmålet om lovligheden af indespærringen, og honorering herfor, i første omgang sendt tilbage til de lokale parter. Det lykkedes dog stadig ikke at blive enige, og sagen blev herefter anlagt som en faglig voldgift.

Den faglige voldgift løb af stablen den 9. februar. Her viste det sig kort efter voldgiftens begyndelse, at modparten godt kunne anerkende, at det var i strid med ledelsesretten at beordre medarbejderne til at opholde sig på hotellet i det konkrete tilfælde.

Dermed kunne man blive enige om at lave et forlig i sagen, og der blev samtidig også opnået enighed om, at medarbejderne får en kompensation på kr. 850 pr. nats indespærring på hotellet.

Et godt eksempel på den danske model
CS formand Jesper Korsgaard Hansen mener, at sagen om udgangsforbuddet på hotellet viser, at den danske model virker.

– For mig er det her forløb et godt bevis på, at den danske model virker. Vi bliver kontaktet af nogle medlemmer, der under en tjenesterejse er blevet spærret inde. Vi løfter sagen gennem de instanser vi har, og opnår et forlig. Vi har i Danmark et rigtig godt system til at håndtere faglige uenigheder, og det bør vi som parter på det danske arbejdsmarked glæde os over, siger han.

Han er samtidig glad for det konkrete resultat i sagen.

– Vi har nu fået sort på hvidt, at man som arbejdsgiver naturligvis ikke har råderet over medarbejderens fritid på tjenesterejse i et fredeligt område. Vores medlemmer gør deres yderste for at leve op til de krav, der hver dag stilles til dem. Men der er også grænser for hvad man som arbejdsgiver kan tillade sig, og det her var over grænsen.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »