Arkivfoto: Forsvarsgalleriet

Esbjerg Havn udvides for at leve op til NATO-krav

I de senere år har flere danske havne; Århus, Køge og Esbjerg været rammen for stadig større anløb af skibe med materiel og/eller mandskab i Forsvars-regi, og oftest i forbindelse med NATO-øvelser, der skulle foregå østpå. Hvor danske soldater har taget imod og stået for bevogtning og videre transport.

Netop Esbjerg havn er i den sammenhæng blevet fremhævet som NATO-havn, men for at leve op til kravene, så havnen f.eks. kan benyttes af store amerikanske flådefartøjer, skal havnen udbygges. Det er et projekt, som dog mødte en del modstand undervejs og dermed også forsinkelse.

Derfor protesterede flere organisationer, bl.a. Naturfredningsforeningen. De frygtede de konsekvenser, det kan have på miljøet, hvis sejlrenden bliver udvidet. Den statslige institution Nationalpark Vadehavet påpeger i samme forbindelse:

Fra Nationalpark Vadehavet mener vi, at det er væsentligt at forholde sig til problematikken omkring den øgede skibstrafik, en konsekvensvurdering af akkumulerede forhold ift. øgede skibstrafik og skibstrafikken som vektor for ikke hjemhørende (herunder invasive) arter, skriver kommunikationskonsulent Jens L. Hansen til os i den sammenhæng.

Esbjerg havn ligger meget centralt i forbindelse med at kunne agere NATO-havn, men netop for at kunne modtage nogle af de ofte meget store og tunge skibe, der sejler militært grej, skal sejlrenden nemlig gøres længere og dybere.

Det var tilbage i august 2022 den daværende forsvarsminister underskrev en aftale om at udbygge Esbjerg havn både til lands og til vands. For det er NATO, der stiller krav, hvis en havn skal bruges til at modtage og videresende materiel i NATO-regi. Og her er det ikke kun en dybere sejlrende, men også en forlængelse af den eksisterende jernbane og store arealer omkring havnen, der skal befæstes, for at kunne leve op til NATO-kravene.

Kommune og havnen selv bakkede op om planerne, men de offentlige høringer og indsigelser skulle selvfølgelig også have deres tid, og det var med til at forsinke de oprindelige planer. Men her i foråret, nærmere betegnet slutningen af marts, kunne Kystdirektoratet dog meddele de forskellige interessenter, at man har besluttet at imødekomme ønsket om en NATO-havn i Esbjerg.

Planerne er at selve arbejdet med at udvide og sikre havnen går i gang her til efteråret og vil være færdig til foråret 2025. Projektet er berammet til at koste et trecifret millionbeløb, hvoraf de 211 millioner kroner er fra EU og 90 millioner kroner fra den danske stat via Nordsø-aftalen. Esbjerg Havn har som bygherre stået for udbygningsprojektet i samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Denne del af projektet er finansieret af Forsvarsministeriet ved en projektbevilling i henhold til et aktstykke på 88 mio. kr. (2023-pl) i perioden 2023-2024, oplyser Forsvarsministeriet.

Når havnen er blevet udbygget, forventes den at blive et ’sikkerhedspolitisk knudepunkt’ for militære transporter til og fra Østersøområdet og Baltikum. Det betyder, at Danmark skal være i stand til at modtage markant flere Nato-styrker og materiel på kort tid.

Andre nyheder

Nyheder

Værd at vide i en ferietid

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i den periode, der kaldes hovedferien. Det er fra 1.maj til 30.september. Hvis du selv

Læs mere »
Nyheder

Kursen er sat mod nye krigsskibe

En række maritime organisationer er gået sammen med Forsvaret i et ’Nationalt Partnerskab’, der her til morgen kunne offentliggøre anbefalinger, der indeholder analyser og en

Læs mere »
Søg