Stadig misbrug af kreditkort

Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK) har netop udsendt deres årlige beretning. Igen i år har FAUK haft travlt, og det er en meget blandet ’pose’ af sager, der er blevet taget hånd om.

Bekymrende er det dog stadig, at mange sager stadigvæk omhandler misbrug af Forsvarets udleverede kreditkort (tjenstligt udleverede betalingskort).

Der må ovenikøbet konstateres en vis stigning i antallet af sanktioner for uberettiget anvendelse af disse betalingskort til udgifter, der ikke har noget med tjenesten at gøre, lyder det i beretningen. Og generalauditør Lars Stevnsborg opfordrer Forsvaret til at ’overveje’ at gøre en særlig indsats for at få has på disse uheldige forhold. En opfordring han rent faktisk også sendte til Forsvaret sidste år, da den datidige årsrapport blev offentliggjort.

Sidste år blev der således afgjort 57 sager om misbrug, hvoraf cirka en tredjedel førte til domsfældelse.

Et andet område, hvor auditørerne også har været travlt beskæftiget er krænkende adfærd. Trods en ihærdig kampagne for at mindske eller gerne helt fjerne krænkelser på arbejdspladsen, så er der stadig et højt antal af episoder, der bliver meldt til og behandlet af auditørkorpset.

Det gælder både kønskrænkende forhold og ’andre’ krænkende forhold. Hvad angår kønskrænkende forhold, modtog FAUK  66 anmeldelser sidste år, og det er seks flere end året før.

En række af konkrete hændelser har ført til strafferetlige sanktioner for overtrædelse af straffeloven eller militær straffelov. Det er dog ikke alle anmeldelser, der giver grundlag for at føre en straffesag. Det kan der være flere årsager til. Det kan f.eks. skyldes, at gernings-indholdet i straffebestemmelsen ikke er opfyldt, eller at det vurderes, at det ikke vil være muligt at løfte bevisbyrden, f.eks. fordi parternes forklaring står over for hinanden – påstand mod påstand – eller at forholdet er begået i fritiden og derfor ikke er undergivet den militære strafferetlige lovgivning.’

Blandt de ikke kønsrelaterede krænkelser, giver FAUK eksempler som ’ respektstridig opførsel’, ’krænkelser af underordnede fx verbalt’, og pligtforsømmelser. Sidste år var der 97 af denne slags sager, der skulle behandles, og knap halvdelen førte til dom. I de fleste tilfælde var straffen bødeforlæg.

Der bliver dog også givet alvorligere straffe eller sanktioner i forbindelse med krænkende/kønskrænkende adfærd, og flere af de grovere tilfælde kan føre til fængselsdom og afsked fra Forsvaret. Generalauditøren understreger, at emnet stadig er et af fokusområderne for FAUK.

Vil man se hele FAUKs årsrapport, kan den læses på: Forsvarsministeriets Auditørkorps årsberetning 2023 (fauk.dk)

Andre nyheder

Nyheder

Værd at vide i en ferietid

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i den periode, der kaldes hovedferien. Det er fra 1.maj til 30.september. Hvis du selv

Læs mere »
Nyheder

Kursen er sat mod nye krigsskibe

En række maritime organisationer er gået sammen med Forsvaret i et ’Nationalt Partnerskab’, der her til morgen kunne offentliggøre anbefalinger, der indeholder analyser og en

Læs mere »
Søg