Foto: AEF/CS

CS på besøg hos Interflex i England

I sidste uge besøgte CS næstformand Ronni Pedersen og CS faglige konsulenter Jesper Østergaard og Arne E. Fuglsang det danske bidrag til Interflex i England.

Formålet var at tale med de mange CS medlemmer, der netop nu gør tjeneste derovre med at undervise og instruere ukrainske soldater.

Interflex er en international engelskledet operation, der startede nogle måneder efter den russiske invasion af Ukraine. Hovedformålet er at træne og uddanne de ukrainske styrker i en række militære færdigheder, inden disse sendes til fronten østpå.

Danske soldater har deltaget i Operation Interflex siden juli 2022, og der har været en række udfordringer i den forbindelse, ikke mindst med indkvartering, forplejning og løntillæg.

Så der var nok at tale om, da CS næstformand og konsulenterne kom på besøg i det område, hvor ukrainerne trænes og danskerne befinder sig.

-Det var rigtig godt at se forholdene derovre, og få mulighed for at snakke med soldaterne og høre deres oplevelse af tingene, og det er også mit helt klare indtryk, at de var glade for vores interesse, siger næstformand Ronni Pedersen.

-Det gav os også en unik mulighed for at høre, både hvad der går godt i deres dagligdag, men også om de udfordringer, de har, tilføjer han.

Hotelforhold

Udfordringer som næstformanden har taget med hjem til videre drøftelse.

-Og udfordringer vi nu vil løfte videre til de myndigheder, der kan gøre noget for at ændre forholdene, understreger Ronni Pedersen.

Blandt udfordringerne er et af de helt store punkter indkvarteringsforholdene.

Selve hotellerne som de danske soldater indkvarteres på, er udmærkede, men problemet består i, at soldaterne hele tiden skal skifte værelser. Den enkelte kan ikke beholde samme hotelværelse hele perioden igennem, men må flytte jævnligt af årsager, det er meget svært at få en specifik begrundelse for. Danskerne er udsendt 12 uger ad gangen, og det hold som CS besøgte bliver snart afløst af et nyt hold. Alle danskerne havde oplevet at skulle skifte hotel flere gange, mens nogle enkelte havde skiftet hotel ni gange. Som det ser ud nu, vil næste hold risikere at skulle flytte hotel 12 gange på de 12 uger.

-Det lyder fuldstændig urimeligt. Det giver nogle kedelige afbræk i deres hverdag, og flere har oplevet at flytningen sker på den dag, hvor man ellers havde fri, så ens fridag også bliver ødelagt, og det er ikke acceptabelt, fastslår Ronni Pedersen.

Han er ikke i tvivl om, at det skal der ændres på snarest.

Bekymringer om faglighed og arbejdstid

Samtidig gør Forsvaret opmærksom på, at der ingen steder -heller ikke på indsats i England skal oparbejdes store pukler af merarbejde. I praksis betyder det, at man under Interflex skal bestræbe sig på at nedbringe den ugentlige arbejdstid, og dermed også merarbejdet.

Det faktum giver anledning til stor bekymring og søvnløse nætter blandt de udsendte danskere, hvilket de gav klart udtryk for over for næstformand og faglige konsulenter fra CS.

Undervisningsforløbet er meget intenst, og de danske instruktører arbejder hårdt for at give ukrainerne den bedste og mest brugbare undervisning. Men der skal nås rigtig meget på få uger, og når det ugentlige timetal har en grænse, så føler instruktørerne ikke, at de når alt.

-Og ukrainerne skal altså ud i virkeligheden bagefter og kæmpe ved en brutal front. Derfor skal de være så godt klædt på til opgaven som muligt, og vi mener altså ikke, at vi når det hele på den tid, vi får til rådighed, lyder det fra flere af de bekymrede CS medlemmer.

-Det er meget svært at se de her mennesker i øjnene og vide, at de skal ud og slås på slagmarken, og vi kunne måske godt have ’klædt dem endnu bedre på’ til opgaven, end det vi har mulighed for nu, tilføjede andre.

Har en pris

 Instruktørernes konklusion var klar; enten skal der flere folk (instruktører) til, eller de instruktører, der er til rådighed, skal have den tid det kræver at gøre arbejdet ordentligt!

-Til syvende og sidst er det en økonomisk prioritering, og her skal Forsvarskommandoen på banen. Det er Forsvarskommandoen, der har påtaget sig opgaven og sendt vores instruktører afsted, så skal instruktørerne også have mulighed for at løse opgaven. Ikke kun 80 % men 100 %, fastslår Ronni Pedersen.

-Javel, det har en pris, men vi kan altså ikke være bekendt at påtage os en opgave og så ’spare på vægten’. Det er ikke i orden, hverken for de instruktører, der skal løse opgaven, og heller ikke for de ukrainere, der stoler på, at vi hjælper dem så godt, som vi overhovedet kan -og så bliver det med forbehold, bare fordi der skal spares på bundlinjen. Det er jo småpenge, sammenlignet med det, Danmark allerede har doneret til Ukraine, tilføjer næstformand Ronni Pedersen.

CS tager medlemmernes frustrationer dybt alvorligt, og er noget af det, som CS tager med hjem og vil følge op på i den nærmeste fremtid.

-Det var rigtig godt at få muligheden for at tale med holdet i deres egne omgivelser og få et indtryk af den hverdag, de har i de 12 uger. Nu har vi helt konkrete punkter, vi kan sætte på den hjemlige dagsorden, og løfte over for arbejdsgiver, opsummerer næstformanden.

I løbet af besøget, der varede to dage, var der rig mulighed for også at vende en række andre specifikke spørgsmål og situationer med de to faglige konsulenter, der til daglig sidder i CS Huset med netop tidsstyring, arbejdstid, tjenesterejser og tillæg blandt deres specialer. I denne uge startede et nyt hold med tre måneders virke på basen ’et sted i England’.

Andre nyheder

Søg