Arkivfoto FSV af en tidligere parade i anledning af en ny fane til Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en række foreninger, der skulle sikre, at danskerne aldrig igen fik en 9. april. Den dato, hvor den tyske værnemagt overfaldt Danmark og kun mødte en kortvarig og sporadisk modstand. Fem besættelsesår fulgte, og det ville man ikke risikere igen.

Disse ’hjemmeværns-foreninger’ var dog skabt af private på privat initiativ, og for bl.a. at organisere det bedre -og ikke mindst få kontrol over de mange våben, der var i omløb efter krigen, gik den daværende regering i gang med at etablere noget statsligt og mere fremtidssikret, og det blev det Hjemmeværn, vi kender i dag.

1.april 1949 blev Hjemmeværnet formelt oprettet, og det blev et militært uniformeret korps med forgreninger både til lands og til vands og i luften samt på en række essentielle virksomheder landet over.

I dag kan Hjemmeværnet således fejre sin 75 års fødselsdag, og det vil ske med kongelig bevågenhed i Churchillparken i København, hvor der afholdes en stor parade her til formiddag med deltagelse af H.M. Dronningen.

Gennem årene har Hjemmeværnet ændret sig en hel del, men det er stadig med en folkelig, frivillig forankring. Opgaverne er mange -og mangeartede, og i de senere år har mange frivillige hjemmeværnssoldater deltaget i internationale opgaveløsninger, bl.a. i Frontex og i Kosovo.

Man skønner at der er cirka 45.000 Hjemmeværnssoldater i en ikke aktiv ’reservestyrke’, mens cirka 13.000 i høj grad er aktive, og støtter danske myndigheder som politi, Told & Skat, når det er nødvendigt, og ellers støtter ’storebror’ Forsvaret med at løse en række opgaver, bl.a. inden for bevogtning, overvågning, redning -og miljøforurening til lands, til vands og i luften.

Hjemmeværnet består ikke kun af frivillige medlemmer, men også en stor fastansat del, der arbejder på de forskellige distrikter, skoler, regioner og i Hjemmeværnskommandoen. Sidstnævnte har til huse på Vordingborg kaserne. Der er både militært og civilt ansatte i Hjemmeværnet.

En række af de ansatte i Hjemmeværnet er organiseret i CS.

Selve jubilæet bliver ikke kun markeret ved paraden i dag, men også ved senere begivenheder i løbet af året. Bl.a. en stor fælles landsøvelse i efteråret.

Hjemmeværnet har to chefer. En militær chef med rang af generalmajor, og en politisk udpeget kommitteret for Hjemmeværnet.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »