Arkivfoto FSV, Varde kaserne.

Akutpakke skal hjælpe de værst medtagne bygninger i Forsvaret

Bygninger i forfald. Vinduer, der falder ud af deres rammer. Huller i vejbelægninger, manglende varmt vand i hanerne på badefaciliteterne, kloaksystemer der ikke fungerer, manglende tørrestuer, manglende udsugning og varme på værkstederne… listen er uendelig, og der er tale om manglende vedligehold og renovering på stort set samtlige tjenestesteder landet over.

Men nu lader det til, at der snart vil ske noget. Det lover forsvarsministeren i hvert fald, og han bakkes op af en enig forligskreds, der nu har taget første skridt på vejen til en udbedring.

Foreløbig er fokus dog på de ’kritiske og uomgængelige projekter på ejendomsområdet, herunder også håndtering af de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet har givet direkte påbud i forhold til Forsvarets bygninger’, som Forsvarsministeriet selv beskriver det på deres hjemmeside.

Politikerne har vedtaget en akutpakke, der skal tage hånd om de værst ramte steder. Og det er i første omgang fire kaserner, der er nævnt. Nemlig:

  • Varde Kaserne: Klargøring af bygninger til pudsestuer samt renovering af vinduer.
  • Livgardens Kasserne i Gothersgade: Nyt tag, ventilation samt vedligeholdelse af facader og renovering af kloakering på kasernen.
  • Høvelte Kaserne: Udskiftning af vinduer og døre samt renovering af belægningsstuer til værnepligtige.
  • Vordingborg Kaserne: Vedligeholdelse af tekniske anlæg samt forøgelse af tørrestuers kapacitet, som kan forbedre indkvarteringsforhold for de værnepligtige.

Hvad det umiddelbart kommer til at koste, er der ingen oplysninger om. Men i planen for genopretning af forsvarets fundament blev der tilført ca. 1,9 mia. kr. til ejendomsområdet i forligsperioden. Akutpakken finansieres som en del af genopretningsplanen.

Landets øvrige tjenestesteder må vente lidt endnu. Men der er også fra ministerens side iværksat en analyse, der skal undersøge og afdække tilstanden af Forsvarets mange bygninger, og herunder også omfanget af efterslæbet på bygningerne.

Det er hårdt tiltrængt. For som også CS formand Jesper Korsgaard Hansen siger i sin leder i det netop udkomne CS Blad, så er der ikke sket meget -om noget ude på tjenestestederne. Her understreger han, at mange medarbejdere arbejder under jammerlige vilkår, og han stiller spørgsmål ved, om ’vores politikere overhovedet har fattet, hvor kritisk det står til i Forsvaret’.

Alene i 2023 fik Forsvaret 10 straks-påbud og 32 påbud af Arbejdstilsynet, fordi faciliteterne rundt om på tjenestestederne ikke var i orden.

CS formandens leder kan læses i CS Bladet eller via linket her: Har politikerne overhovedet fattet alvoren? – CS

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »