Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsikring

Som medlem af CS er du automatisk dækket af en livsforsikring og en ulykkesforsikring.

Derudover kan du som medlem også tegne andre forsikringer til fordelagtige priser, hvis du og din familie har brug for det.

Læs mere om de forskellige forsikringer

  • CS medlemsforsikring er den obligatoriske livsforsikring (85012) & ulykkesforsikring. (Skadeanmeldelse) - (Tandskadeanmeldelse - tandlægeerklæring)
  • NYHED/ÆNDRING Fra 1. januar 2019 bliver den obligatoriske livsforsikring (85012) ændret til frivillig fortsættelse med aktiv tilmelding inden 31.12.2018. (Du finder tilmeldingsblanketten i det tilsendte brev vedrørende ændring af medlemsforsikring) 
  • CS Frivillig forsikring (90025) er en livsforsikring og erhvervsudygtighedsforsikring for medlem, hvor ægtefælle/samlever kan medforsikres med en livsforsikring. (Tilmelding)
  • Sundhedsforsikring - frivillig forsikring, med eller uden ægtefælle/samlever, gælder også for HOD og HKKF. Hurtig behandling på hospital eller speciallæge. (Tilmelding)
  • NYHED Tandforsikring. Fra 1. januar 2019  får du som medlem en obligatorisk tandforsikring, hvor børn mellem 18-24 år er gratis medforsikret. Ægtefælle/samlever kan også blive omfattet. (Tilmelding for ægtefælle/samlever)
  • Pensionsforsikringen (85011) er en obligatorisk livsforsikring og invaliderente, for ansatte med pligtig bidrag til obligatorisk arbejdsmarkedspension i CS Fonde.

Under de forskellige forsikringer får du en mere uddybende forklaring, og her kan du også finde vilkår, pjecer og tilmeldingsformularer.

Kontakt

Forsikring

Kirsten Flindt
Forsikringskonsulent
Tlf. 36 90 89 14
E-mail

NYHED Fra 1. januar 2019 også Tandforsikring

Fakta om tandforsikring - læs mere her

Ydelsesliste til tandforsikringen - læs mere her

TJM Forsikring flytter kunderne over på nye bil- og ulykkesforsikringer

I 2016 lancerede Tjenestemændenes Forsikring en ny Bilforsikring og en ny Ulykkesforsikring. Nu er tiden så kommet til, at flere end 84.000 husstande vil modtage information om, at deres forsikringer på Bil og Ulykke erstattes af de nye og forbedrede forsikringer.

De gamle forsikringer er gode, men de nye er bedre, fordi de er mere fleksible. Det betyder, at de består af en grunddækning med mulighed for at købe tilvalgsdækninger efter behov. Der er også udviklet en lang række nye dækninger, som kunderne har efterspurgt. Disse er omtalt i brevene, som kunderne vil modtage. 

Ifølge Marie-Louise Rahbek, direktør i Tjenestemændenes Forsikring, giver de nye forsikringer kunderne mulighed for at tilpasse deres forsikringer, så de passer til netop deres liv og behov i en verden, der forandrer sig.

De nye forsikringer er desuden baseret på mere individuelle priser, som beregnes ud fra den enkelte kundes risiko. Ulykkesforsikringen vil være beregnet ud fra bl.a. alder, bopæl og beskæftigelse. Prisen på Bilforsikringen er blandt andet beregnet ud fra kørte kilometer, bilmærke, alder på bilen og brugeren mm.

I uge 12 og 13 sendes breve, fysisk eller i e-Boks, til kunder, der skal have ændret deres forsikringer.

Flere af vores kunder har allerede vores nye forsikringer, og de får ikke brev fra os.

Har man spørgsmål om de nye forsikringer, er kunderne meget velkomne til at kontakte kundeservice eller deres lokale forsikringstillidsmand.