Sygeplejerskernes løn – og dermed alle offentlige lønninger – har været et heftigt diskuteret i den seneste tid. Det gælder også hos jer, og jeg har fået flere henvendelser fra medlemmer, der ikke forstår, hvorfor CS ikke kaster sig mere ind i kampen for højere løn i Forsvaret.

Først og fremmest er det vigtigt for mig at slå fast: Stod det til mig og resten af CS var jeres løn naturligvis højere! Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det arbejde, som I udfører, handler direkte om danskernes tryghed og sikkerhed, og det bør være mere værd. Hvis vi som fagforening ikke vil give vores medlemmer bedre løn og arbejdsvilkår, har vi ingen berettigelse.

Men det er ikke CS, der har pengene. Det er arbejdsgiver – I første omgang Forsvaret og i sidste ende staten, der sidder med lønkronerne. Og de er nødt til at være enige i, at der er et behov for at se på lønningerne, før vi kan forhandle. Her har vi en udfordring, for uanset hvad vi mener om lønningerne, matcher soldaters grundløn de offentlige lønninger i de faggrupper, vi kan sammenligne os med, når det kommer til uddannelsesniveau og – krav.

Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark. Rammen går fra niveau 1 – svarende til Folkeskolens afgangsprøve og op til niveau 8, som er ph.d. uddannelser. En sergentuddannelse svarer til niveau 4 på kvalifikationsrammen. På niveau 4 ligger også del erhvervsrettede uddannelser, gymnasiale uddannelser og handel og kontor. Uddannelsen til sygeplejerske er placeret på niveau 6 i rammen – svarende til bachelorniveau. Derfor kan vi ikke sammenligne vores løn 1:1 med sygeplejerskernes. Vi skal i stedet sammenligne med andre faggrupper på statens område, der har niveau 4. Det kan for eksempel være gartnere eller kontoruddannede.

Sygeplejerskerne ønsker et opgør med tjenestemandsreformen af 1969, som efter deres opfattelse har medført, at kvindedominerede faggrupper generelt har en lavere grundløn i forhold til de mandsdominerede på samme uddannelsesniveau. I skrivende stund har Fagbevægelsens Hovedorganisation stillet forslag om, at regeringen skal nedsætte en komité om lønstrukturer i den offentlige sektor, blandt andet med deltagelse af parterne på det offentlige område. Her vil jeg kæmpe for, at man også undersøger vores lønstrukturer, så vi kan se, om vores lønninger halter bagud i forhold til andre ansatte i staten på samme uddannelsesniveau – og i så fald hvor.  

Løn fylder rigtig meget i debatten lige nu, men jeg vil også tillade mig at påstå, at det ikke udelukkende er lønnen, der er afgørende for, om en arbejdsplads er god og værd at investere sin karriere i. Var det tilfældet, ville der ikke være mange offentligt ansatte tilbage. Arbejdsvilkår, karrieremuligheder, uddannelse og kompetenceudvikling har også en stor betydning. Derfor bruger jeg også meget tid på at tale om andre områder, der ikke umiddelbart har noget med lønnen at gøre.

Det kan for eksempel handle om, at man tager bedre hånd om den enkelte medarbejder og giver dem bedre muligheder for at udvikle deres kompetencer og kvalifikationer. At man sørger for gode – og ikke mindst synlige – karrieremuligheder for den enkelte, uanset hvor de befinder sig i deres liv og karriere. Det kan være at sørge for, at de fysiske rammer på arbejdspladsen er i orden, så man rent praktisk kan løse sine opgaver, eller det kan være en ansættelsesform, der motiverer kollegaerne til at blive i Forsvaret lidt længere.

Vil man tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i Forsvaret, er man nødt til at tage både løn og arbejdsvilkår med i betragtning, men det kræver, at der er en arbejdsgiver, der er villig til at sætte sig til bordet og ændre på tingene.

Jesper Korsgaard Hansen
Formand, CS

CS har fået et ansigtsløft i form af en opdateret hjemmeside og et nyt logo. Samtidig lancerer vi platformen Forsvarets a-kasse – en del af FTFa, som er en styrkelse af samarbejdet mellem CS og a-kassen FTFa.

CS har valgt at skifte logo, så nu kan vi have alle vores ”afdelinger” under samme symbol: Fagforening, pensionsfond, a-kasse og forsikringer har nu samme udseende.

CS nye logo består af syv neutrale våbenskjolde, som sammen danner en stjerne i midten. Våbenskjoldene er et kendt symbol i Forsvaret, og i CS’ nye logo symboliserer skjoldene, at vi beskytter medlemmet i centrum. Skjoldene skifter farve og placering ved skifte imellem afdelingerne. Fagforeningen har et rødt skjold, pensionsfonden et blåt, a-kassen et orange og forsikringerne har et grønt.

Forsvarets A-kasse – en del af FTF-a
CS har gennem flere år haft et tæt samarbejde med a-kassen FTFa. Nu styrker vi samarbejdet og lancerer ’Forsvarets a-kasse – en del af FTFa’. En ny platform, som skal give CS medlemmer en samlet indgang til både fagforening og a-kasse.

Forsvarets a-kasse rummer blandt andet en fælles telefonomstilling, en fælles digital indmeldelse og adgang til a-kassen fra cs.dk. Det er ikke en ny a-kasse, for det er stadig FTFa inde bagved, som det er i dag og med alle de muligheder, tilbud og rettigheder, som du har i dag.

Hvis du er medlem af FTFa, bliver du automatisk medlem af Forsvarets a-kasse. Du bevarer alle dine optjente rettigheder og anciennitet, som de hele tiden har været, og du skal heller ikke foretage dig noget i anledning af lanceringen af Forsvarets a-kasse.

Læs mere om Forsvarets a-kasse – En del af FTFa, her.

Mere overskuelig hjemmeside
I arbejdet med at skifte logo, har vi også valgt at lave en gevaldig oprydning på CS’ hjemmeside. Det opmærksomme medlem vil måske bemærke, at det ikke er længe siden, CS skiftede hjemmeside-design. Dengang var det dog kun designet, der blev ændret. Indholdet på hjemmesiden var det samme, og det var – mildest talt – en smule rodet og svært at navigere i. Derudover var der meget tekst, der ikke blev opdateret, så man kunne som medlem risikere at få vejledning, der var forældet.

Det har vi nu taget konsekvensen af og lavet en mere overskuelig og enkel hjemmeside, som gerne skulle gøre det nemmere for medlemmet at finde den hjælp, de har brug for.

Mit CS, – hvor man som medlem kan logge ind og se sine forsikringer og personlige oplysninger, får også flere muligheder, så man bedre selv kan tilrettelægge sit medlemskab og sine forsikringer.

Vores slogan – Sammenhold Styrker, ændres der til gengæld ikke på!