CS siger ja til OK24

CS hovedbestyrelse har godkendt det samlede aftaleresultat for OK24. Udover lønstigninger er der flere gode elementer i den nye aftale, og derfor valgte en samlet hovedbestyrelse at sige ja til resultatet.

OK24-aftalen er også blevet behandlet på CO10’s repræsentantskabsmøde den 20. marts, hvor repræsentantskabet var enige om at anbefale medlemsorganisationerne at bakke op om aftalen.

Ved det statslige forlig er der aftalt generelle lønstigninger på 7,4 procent over perioden. Både basisløn og tillæg stiger med de generelle lønstigninger. Dette er under forudsætning af, at reguleringsordningen udmønter som forventet.
Derudover er der ved forhandlingerne mellem CS og FPS anvendt puljemidler til en yderligere stigning på basislønnen på hhv. 0,5053 procent for CS militære og Beredskabsstyrelsen og 0,7 procent for CS civile. Dette er gældende fra 1. april 2025.

Den første generelle lønstigning på 5,89 % er aftalt fra 1. april 2024. Som medarbejder skal man dog være opmærksom på, at OK24 resultatet først bliver endeligt godkendt den 15. april, når de fagforeninger, der afholder urafstemninger, har stemt det igennem. Vi forventer derfor først, at den første lønstigning kommer med lønkørslen for maj måned, selvfølgelig med tilbagevirkende kraft.

Ud over lønstigningerne er der også en række andre ting, der er værd at fremhæve i den nye overenskomst:

I CO10, som er den forhandlingsfælleskab, som CS hører under, har man besluttet at bruge nogle af de afsatte midler til at forhøje pensionsprocenten fra 1. april 2025. For CS betyder det i praksis, at;
• Civilt ansatte under vores forhandlingsområde vil stige til 18,4 pct.
• Ansatte i Beredskabsstyrelsen under vores forhandlingsområde vil stige til 17,7 pct.
• Militært ansatte ansat efter den 1. april 2015 under vores forhandlingsområde vil stige til 17,7 pct.
• Militært ansatte ansat før den 1. april 2015 under vores forhandlingsområde vil stige til 16,5 pct.
Tjenestemænd m.fl., der optjener anciennitetsbestemte pensionsydelser (tjenestemandspension), berøres ikke af ovenstående for den del af pensionen, der er anciennitetsbestemt.

Ved statens forlig er det også aftalt, at medarbejdere fra 1. april 2025 kan vælge at få den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 procent, udbetalt som løn i stedet for indbetaling til pensionsordning. Får du for eksempel 17,7 procent i pension, vil du fra næste år kunne vælge at få de 2,7 procent på lønnen i stedet. Konsekvensen er selvfølgelig, at du så får det mindre indbetalt på din pensionsordning.

Derudover stiger den særlige feriegodtgørelse fra 1,5 procent til 2,02 procent. Samtidig afskaffes det særlige løntillæg på 0,45 procent, som blev aftalt som følge af afskaffelsen af Store Bededag. Den særlige feriegodtgørelse udbetales to gange om året: Ultimo maj og ultimo august. Sidst, men ikke mindst, er det ved det statslige forlig blevet aftalt, at tillidsrepræsentanter skal have mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

Hvis du vil have det fulde overblik over OK24, kan du finde resultaterne af både det statslige forlig (CFU-forliget) og resultaterne af de lokale forhandlinger mellem CS og FPS lige her.

Andre nyheder

Søg