Chefsergent på NATO-mission i Estland: “Hele ideen med at være herovre ser jeg som særdeles relevant”

Sammen med ca. 200 kollegaer danner chefsergent Torben Kristensen det danske Hold 5, der indgår i NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.


Tilbage i marts rejste chefsergent Torben Kristensen fra Jydske Dragonregiment sammen med den danske hovedstyrke til Estland. De i alt 200 mand udgør Hold 5, som bidrager til NATO’s fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence.

Her fortæller Torben Kristensen CS, hvordan missionen er for Hold 5, hvad månederne er gået med, og hvordan krigen i Ukraine spiller ind i hverdagen:

– Vi ankom i marts, og efter kun seks dage skulle vi være klar som den britiske kampgruppes reaktionsstyrke. Det gjaldt udpakning, klargøring af køretøjer, indskydning af våben og så videre. Så for en del af dem, der aldrig har været udsendt før, var det en ret brat opvågning fra at sige, ”vi når det nok” til at forstå, hvad det vil sige at skulle være helt klar. Tingene skulle være i orden.

Gode arbejdsforhold og masser af øvelser
Selvom den første tid også gik med at klargøre bygningen, danskerne arbejder i, melder Torben Kristensen om særdeles gode forhold for soldaterne:

– Der var gået et år mellem, at Hold 4 tog hjem, og at vi ankom, så vi skulle først rigge vores ting til. Men generelt er forholdene herovre helt i top. Man har indrettet bygningerne på en god måde, for vi bor jo på vores arbejdsplads. Selve indkvarteringen består af 10-mandsstuer og gode, lyse bygninger med fine, velholdte faciliteter. Vi står selv for rengøring på vores stuer og værelser, så det fungerer lidt ligesom værnepligt, men det giver en god mulighed at genopfriske det med at holde orden på tingene.

Derudover fortæller Torben Kristensen, at der har været tryk på øvelserne:

– Fra vi ankom i marts og frem til juni har der været rigtig meget øvelsesaktivitet for de danskere, der indgår i den britiske kampgruppe. Samtidig har vi gennemført samtræning med den estiske brigades enheder med henblik på at lære af deres store erfaring med indsættelse af enheder i deres terræn. At vi samtidig kan vedligeholde de relationer, vi har til Esterne fra deres deltagelse i vores NATO Readiness Initiative-beredskab, er et ekstra plus.

Chefsergent Torben Kristensen til højre i billedet ved en af de mange øvelser med estiske og britiske soldater. Privatfoto.

Krigen fylder både meget og meget lidt
Hen over sommeren har de danske soldater også løst opgaver af mere civil karakter, fortæller Torben Kristensen:

– I juli har vi deltaget i forskellige arrangementer, som ikke var militære. Blandt andet har den danske ambassade været med til at arrangere et event med DGI’s verdenshold, som omfattede en aktivitet med ukrainske flygtningebørn, hvor børn og soldater tumlede rundt. Det var fuldstændig fantastisk at overvære, for soldaterne blev helt grebet af det.

For det danske Hold 5 fylder krigen i Ukraine utroligt lidt og er alligevel allestedsnærværende:

De danske soldater løser også opgaver uden for øvelsesterrænet. Fx her hvor danske soldater tumler trygt rundt med ukrainske flygtningebørn i Estland. Privatfoto.

– Den konventionelle, russiske trussel mod esterne er netop nu lavere, fordi der ikke rigtig er nogle russiske soldater på kasernerne på den anden side af grænsen. De er jo rykket sydpå mod Ukraine. Så bemandingsprocenten på den anden side er lav, og vurderingen lyder, at det kan tage år, før de er oppe på en styrke, hvor de kan være en reel trussel.

– Omvendt gør krigen vores tilstedeværelse mere konkret. Esterne har jo hele tiden haft en holdning over for Rusland, at det ikke var et spørgsmål, om russerne kommer, men hvornår de kommer. Det er jo også grundtanken bag eFP; at vi er her for støtte og forstærke det estiske forsvar.

Hele ideen med at være herovre er særdeles relevant
Sommeren har budt på kritik fra baltiske eksperter, der i danske medier peger på, at Danmark er det land i Østersøen, der er langsomst til at hæve forsvarsbudgetterne. CS spørger derfor Torben Kristensen, om det er noget, de danske udsendte må høre for?

– Nej, det er mit indtryk at esterne er glade for det, vi bidrager med i øjeblikket. Dog har esterne nu startet opbygningen af en national ledet-division. Det er min overbevisning at det vil give god mening, at vi i fremtiden bidrager med enheder ind i denne, hvis de beder om det. Så hvad der måtte komme frem mod 2033, det må tiden vise, siger Torben Kristensen og tilføjer:

– Vi fokuserer på, at det giver god mening med vores deltagelse, og det er kun blevet understreget af det samarbejde, der er mellem esterne, briterne, franskmændene og danskerne som de primære nationer. Den britiske kampgruppe er gode til at tage os med som en lille nation, så hele ideen med at være herovre, ser jeg som særdeles relevant. Dette skal også ses i lyset af, at Danmarks primære europæiske samarbejdspartnere i NATO er udpeget til blandt andet at være Storbritannien og Frankrig.

Andre nyheder

Nyheder

Demokratiets fødselsdag

5. juni 1849 sluttede knap 200 års enevælde og Danmark fik en ny forfatning, kendt som Grundloven. Mens voldsomme revolutioner rasede i andre europæiske lande

Læs mere »
Nyheder

Værd at vide i en ferietid

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i den periode, der kaldes hovedferien. Det er fra 1.maj til 30.september. Hvis du selv

Læs mere »
Nyheder

Kursen er sat mod nye krigsskibe

En række maritime organisationer er gået sammen med Forsvaret i et ’Nationalt Partnerskab’, der her til morgen kunne offentliggøre anbefalinger, der indeholder analyser og en

Læs mere »
Søg