Fælleserklæring om krænkelser i Forsvaret: Forsvaret skal være en tryg arbejdsplads for alle

Forsvarskommandoens Centrale Samarbejdsudvalg har netop udsendt en erklæring om krænkelser i Forsvaret, som CS sammen med de andre faglige organisationer i Forsvaret er medunderskriver på.

Det har vi gjort, fordi vi bakker op om forsvarets initiativer, og der skal ikke være nogen tvivl fra vores side om, at forsvaret skal være en arbejdsplads for alle, og en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder føler sig tryg og er glad for at arbejde.

Som det blandt andet hedder i erklæringen, ’så tager vi som ledelse og som repræsentanter for medarbejderne skarp afstand fra enhver form for krænkende handling, hvad enten den er fysisk eller verbal.’

Denne udtalelse kan ikke gradbøjes. Som formand for Centralforeningen for Stampersonel har jeg oplevet medlemmer, der har været udsat for forskellige former for krænkelser. Vi har også medlemmer, der selv er blevet dømt som -eller er blevet anklaget for at være den krænkende part. De skal alle behandles med samme alvor og seriøsitet. Alle skal have ret til en fair og uvildig behandling af hver enkelt sag.

Samtidig skal der ikke være tvivl om, at CS til hver en tid vil understrege, at krænkelser simpelthen ikke bør finde sted. Det er kun sammen, at vi kan skabe en bedre arbejdsplads for os alle. Men det er kun os selv, der i dagligdagen kan vise, at vi mener det alvorligt, og gøre den ekstra indsats, for at få det til at lykkes i praksis. 

Det gøres ved, at vi i dagligdagen er meget opmærksomme på, hvordan vi omgås hinanden, samt tager afstand fra og ansvar for, hvis der opstår situationer, hvor kollegaer føler sig krænket.

Forsvarets øverste ledelse har iværksat en række initiativer, der skal være med til at bane vejen. Min opfordring er, at vi alle følger disse initiativer med åbent sind og engagement, så vi får den gode og trygge arbejdsplads, alle bør have i Forsvaret.

Husk; at god adfærd altid starter med én selv!

Her kan du se fælleserklæringen fra Forsvarskommandoens Centrale Samarbejdsudvalg:

Csu Falleserklaring Krankende Adfard

Andre nyheder

Medlemsinfo

Gratis kig på Arbejdermuseet

Foråret byder ikke kun på en udsprungen bøgeskov eller blomstrende hække, men også på en række ekstra fridage -selvom vi snart mister en af dem,

Læs mere »
Nyheder

Tilfredshed med ny serviceaftale

Elendig mad, betydelig forringet rengøring og særdeles mangelfuld arealpleje, fik forrige år Forsvaret til at opsige en ellers årelang kontrakt med ISS. Kontrakten skulle have

Læs mere »