Forsvarets nye seniorpolitik viser styrken ved samarbejde

Forsvarets nye seniorpolitik blev præsenteret på et pressemøde på Høvelte Kaserne torsdag. Den nye seniorpolitik er blevet til i et tæt samarbejde mellem Forsvarsministeriet og de faglige organisationer, der repræsenterer både militære og civilt ansatte.

Politikken tager udgangspunkt i, at medarbejderne på området er meget forskellige og har forskellige ønsker til deres senkarriere. Ved at begynde at planlægge senkarrieren tidligere, er målet at fastholde de erfarne kollegaer, der kan og vil blive i Forsvaret. Karriereplanlægningen vil indeholde muligheder for alt fra uddannelse, nye arbejdsfunktioner, ændrede arbejdsvilkår eller et egentligt brancheskifte.

– Jeg er glad for, at vi nu har en politik, der giver erfarne kollegaer bedre mulighed for at planlægge deres senkarriere i Forsvaret. Aftalen er et produkt af det samarbejde, vi har mellem fagforeningerne og arbejdsgiver, og den er et bevis på, at samarbejdet mellem parterne fungerer, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen.

Den nye seniorpolitik bygger på fem ”grundsten”, hvoraf den første er seniorsamtaler. Den nærmeste leder/chef skal tilbyde medarbejdere en seniorsamtale fra det år, de fylder 55 år. Det er frivilligt, om medarbejderen ønsker samtalen. Fra det år medarbejderen fylder 60 år, bliver seniorsamtalen obligatorisk for begge parter.

Formålet med samtalerne er at sikre medarbejderne mulighed for at drøfte ønsker og behov i senkarrieren med henblik på at øge muligheden for fastholdelse og udvikling.

– Det er vigtigt, at forsvaret tager hånd om alle medarbejdere, og medarbejdersamtaler – i dette tilfælde seniorsamtaler – er et rigtig godt værktøj til det. siger Jesper Korsgaard Hansen og understreger, at seniorsamtalen i bund og grund er en medarbejderudviklingssamtale på linje med alle andre, hvor forskellen blot er, at medarbejderen er et andet sted i karrieren.

– Seniorsamtalen er ikke vigtigere end andre medarbejdersamtaler, som man har i løbet af sit arbejdsliv. Her taler man bare om nogle andre ting. Vi skal også sørge for, at der er kvalitet i samtalerne med de yngre kollegaer, dem der lige har fået børn, osv.

Seniorpolitikken skal nu stå sin prøve ved at blive implementeret ude ved tjenestestederne, og CS’ formand ser frem til at høre tilbagemeldingerne fra medlemmer og tillidsvalgte.

– Næste skridt er jo at få politikken til at fungere ude i virkeligheden, og det ansvar ligger på alle parter. Ledelsen skal prioritere det, og seniorerne skal selvfølgelig gribe de muligheder, der ligger i politikken. Derudover skal de lokale tillidsrepræsentanter selvfølgelig også tage et medansvar for at understøtte seniorsamtalerne, så de får det rigtige indhold og kvalitet, siger han.

Her er de fem grundsten i den nye seniorpolitik

Årlige seniorsamtaler for ansatte over 55 år, som skal afdække medarbejderens ønsker og muligheder.

Tilbud om seniorudviklingsplan, som skal imødekomme individuelle ønsker.

Central rådgivningsfunktion for ledere og chefer.

Vejledninger der afspejler seniorpolitik og statslige regler.

Arbejdsulykker og sygefravær skal mindskes ved øget monitorering af arbejdsmiljø.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »