Krav ved OK21

Her kan du læse om, hvilke generelle krav der er blevet stillet fra forhandlingsfællesskabet i CFU, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter på statens område, samt hvilke krav CS har til de senere forhandlinger med Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

De generelle krav er dem, som forhandles af arbejdsmarkedets parter, CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, på statens område Det er en række krav, som man er blevet enige om på tværs af alle organisationer på statens område, hvorfor de netop – som navnet antyder – er meget generelle i deres formulering.

Når forhandlingerne mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er færdige, skal de enkelte organisationer i gang med at forhandle med arbejdsgiver. I CS’ tilfælde skal vi forhandle med Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Det er vigtigt at understrege, at særligt de mere omkostningstunge krav fra CS til arbejdsgiver er dybt afhængige af, at der er nogle midler at forhandle med. De midler skal komme fra forhandlingerne mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i form af puljer til organisationerne. Er der ikke puljemidler med fra Statens aftale, kan det blive svært at komme i mål med de krav, der for alvor koster i budgettet.

Andre nyheder