Nu gælder overenskomst også pensionerede, der vender tilbage i beskæftigelse

CFU har ved OK21 forhandlet en vigtig sejr på plads, der også er til gavn for vores medlemmer: Pensionerede medarbejdere, der tegner en ny kontrakt med forsvaret, er fremover ikke ansat på individuel kontrakt, men dækket af den fælles overenskomst.

– Vi er i CS rigtig glade for dette resultat. Det betyder ganske enkelt, at fra 1. juni af er vores medlemmer, der er på pension, og som skal forhandle en ny kontrakt med forsvaret, dækket af overenskomsten, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen og tilføjer:

– Overenskomsten sikrer, at medlemmerne i deres nye kontrakt er dækket af samme aftaler og rettigheder som andre overenskomstansatte i staten. Det betyder blandt andet, at den ansatte automatisk er sikret løn under sygdom, og at man dækket af ferieloven. De fordele var ikke en del af de individuelle kontrakter, og derfor er vi på medlemmernes vegne rigtig godt tilfredse.

Aftale gør det nemmere at vende tilbage
Aftalen er kommet på plads 11. maj i år mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU. Formålet med aftalen er først og fremmest at forenkle bestemmelserne om (fælles)overenskomsternes og organisationsaftalernes dækningsområde.

Det har fra start af været et stort ønske fra CS’ side til CFU-forhandlingerne, at pensionerede skulle dækkes af overenskomsten, fortæller Jesper Korsgaard Hansen:

– Inden denne aftale stod vores pensionerede medlemmer, der vendte tilbage i beskæftigelse, reelt set uden for det kollektive arbejdsmarkeds regler. Det bliver der heldigvis rettet op på fremover, siger han.

Dækker også kontrakter indgået før 1. juni i år
For ansatte, der allerede er på individuel kontrakt og dermed ikke er omfattet af fællesoverenskomsten, vil Forsvarsministeriets Personalestyrelses senest den 1. juni 2023 sørge for, at denne gruppe ligeledes omfattes af den nye aftale.

Det er en forudsætning for ansættelser på overenskomst efter pensionering, at der er sket en faktisk og reel fratræden fra ansættelsen. Det betyder dog ikke, at man ikke kan vende tilbage til en lignende stilling, man pensionerede sig fra, så længe det tydeligt fremgår, at der er tale om et nyt ansættelsesvilkår.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »