OK24: Aftale på plads for statens ansatte

Efter 6 døgn og knap 100 timers intense forhandlinger, er der nu indgået en overenskomstaftale for statens ansatte. Overenskomsten gælder for de næste to år.  

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 % i OK24-perioden, hvilket følger Økonomiministeriets skøn for den private lønudvikling i 2024 og 2025. 7,4 procent går til generelle lønstigninger til alle statens ansatte. Lønstigningerne forventes at give 2,50 % i reallønsforbedringer.

Første lønstigning kommer 1. april i år, og den er på 5,89 procent.

– Jeg er tilfreds med det, der er forhandlet på plads. Den økonomiske ramme var den største knast ved forhandlingsbordet. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne ville have haft den længere op for at kompensere for de seneste års lønefterslæb. Men der er fundet et kompromis, som gør, at efterslæbet bliver udlignet ved slutningen af 2025, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen. Som formand for Centralorganisationen af 2010 (CO10) er han med i forhandlingsudvalget CFU, der forhandler for statens ansatte.

Ved siden af den økonomiske ramme er der nemlig aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Her vil man kigge på den private og offentlige lønudvikling og sikre, at et eventuelt efterslæb, bliver udlignet senest i slutningen af 2025.

Når overenskomsterne er endeligt på plads, vil CS formand tage ud til de forskellige CS afdelinger for at mødes med medlemmerne og forklare nærmere om resultaterne af OK24.

I aftalen for statens ansatte er også aftalt en øget fleksibilitet for medarbejderne. Blandt andet ved at etablere en opsparingsordning i tilknytning til en pensionsordning, som giver medarbejderen øget valgfrihed mellem løn og pension. I den forbindelse øges den valgfrie del af pensionsbidraget, som kan veksles til løn eller indbetales til opsparingsordningen.

Derudover er der lavet en ny aftale om opsparing af frihed. Aftalen giver medarbejderen mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling. Opsparingen kan udgøre op til 15 dage i alt, og aftalen træder i kraft 1. april 2025.

Vilkårene for tillidsrepræsentanter er også blevet styrket i aftalen. Blandt andet ved, at der lettere kan vælges tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte institutioner, og ved at tillidsrepræsentanter får ret til at mødes med nyansatte kollegaer.

Herudover er der aftalt 3 ugers yderligere fædreorlov i forbindelse med barsel, et lønprojekt for de lavest lønnede og en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse via en aftalemæssig omlægning af Store Bededagstillægget.

Du kan læse mere ved at klikke her.

Andre nyheder

Nyheder

En god overenskomst

Vi har fået forhandlet en god overenskomst hjem, der løber over to år, og den sikrer en reallønsfremgang til alle ansatte i staten. Der er

Læs mere »
Nyheder

Gode fortællinger fra nutid og fortid

Netmediet Forsvarshistorien, der arbejder sammen med Danmarks Veteraner og Folk & Sikkerhed, har netop opdateret deres hjemmeside, hvor alle nuværende og tidligere udsendte kan sende

Læs mere »