Omfattende undersøgelse af PFAS i Forsvaret

Op imod 900 nuværende ansatte og frivillige, der arbejder med brandskum og derfor potentielt kan være udsat for det farlige såkaldte evighedskemikalie ’PFAS’ kan deltage i en omfattende undersøgelse, der vil foregå de kommende måneder.

Fra Forsvaret har Flyvevåbnet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen givet tilsagn om at deltage i undersøgelsen, der er finansieret af Sundhedsstyrelsen og varetages af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

I praksis vil der ske det, at forskere fra Arbejds-og Miljømedicinsk afdeling vil besøge en række af Forsvarets arbejdspladser, med særligt fokus på PFAS.

I en række lande har brandskum anvendt ved brandøvelsespladser og militære anlæg vist sig at udgøre en væsentlig kilde til forurening med de såkaldte evighedskemikalier, PFAS. Det er således vigtigt at få belyst mulig udsættelse for PFAS blandt brandfolk – også i Danmark, lyder en af bevæggrundene for undersøgelsen.

Undersøgelsen vil omfatte både ansatte og eventuelle frivilligt tilknyttede (Beredskabsstyrelsen) med forskellige arbejdsforhold. Der bliver også tale om, at tidligere ansatte kan få tilbuddet, idet ansættelsestidsrummet spiller en rolle. Forskerne vil samtidig forsøge at blive klogere på om PFAS i arbejdsmiljøet kan påvirke helbredet. Man håber at godt 900 ansatte og frivillige fra en række forskellige arbejdssteder vil deltage i undersøgelsen.

Det er dog ikke noget, man selv kan melde sig til. De mulige deltagere i undersøgelsen vælges ud og modtager besked i deres e-boks.

Det skal dog understreges, at det er frivilligt om man vil deltage i undersøgelsen, hvis man får en invitation. I første omgang vil man blive inviteret til et informationsmøde om projektet.

Undersøgelsens resultater skal bidrage til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Efter undersøgelsens afslutning i 2024 vil de overordnede resultater blive offentliggjort i en rapport samt et nyhedsbrev.

Centralforeningen for Stampersonel indgår som fagforening i projektets følgegruppe og bistår projektets forskere med viden om arbejdsmiljøet i Forsvaret.

Her er det specialkonsulent Bjarne A. Kehr, der er med i følgegruppen. Han har netop arbejdsmiljø som et af sine sagsområder.

Fakta om undersøgelsen

• Mulige deltagere udvælges blandt ansatte og frivillige brandfolk i Forsvaret. Man kan ikke selv melde sig til at deltage.     

• Mulige deltagere inviteres via en sikker personlig mail i deres e-Boks. Her inviteres de til et informationsmøde.

 • Informationsmødet vil foregå på arbejdsstedet. En læge fra undersøgelsen vil informere mulige deltagere om PFAS og selve undersøgelsen. Det vil være muligt at stille spørgsmål, og en grundig skriftlig deltagerinformation udleveres.

• Det vil være frivilligt at deltage. Deltagere vil også når som helst kunne trække deres samtykke til at deltage tilbage.

• Mulige deltagere vil have krav på betænkningstid inden de beslutter sig. Hvis de beslutter sig for at deltage, vil de blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring.

• Deltagelse vil herefter omfatte besvarelse af et elektronisk spørgeskema og afgivelse af en blodprøve, som analyseres for indhold af PFAS

• Deltagelse vil ikke medføre nogen sundhedsrisiko, men blodprøvetagning kan medføre lettere ubehag og en lille risiko for et blåt mærke.

• Ved undersøgelsens afslutning vil deltagere have mulighed for at tilgå resultatet af deres egen PFAS-måling. Deltagere vil kun få svar på deres PFAS-målinger, hvis de selv ønsker det. Hvis deltagere viser sig at have forhøjede PFAS-værdier, vil lægefaglig vejledning være tilgængelig.

(Foto: BRS/Forsvarsgalleriet)

Andre nyheder

Nyheder

Værd at vide i en ferietid

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i den periode, der kaldes hovedferien. Det er fra 1.maj til 30.september. Hvis du selv

Læs mere »
Nyheder

Kursen er sat mod nye krigsskibe

En række maritime organisationer er gået sammen med Forsvaret i et ’Nationalt Partnerskab’, der her til morgen kunne offentliggøre anbefalinger, der indeholder analyser og en

Læs mere »
Søg