Overenskomstaftale på plads for CS militære og Beredskabsstyrelsen

De seneste uger har CS forhandlet overenskomstaftale med FPS. Forhandlingerne er delt op i to: én aftale for civilt ansatte CS’ere og en anden for militært ansatte samt ansatte i beredskabsstyrelsen.

Aftalen for militært ansatte og ansatte i Beredskabsstyrelsen er nu kommet på plads, og på trods af, at der ved denne overenskomst ikke var afsat puljer til organisationsforhandlingerne, hvilket kort sagt betyder, at der ikke var nogle penge at gøre godt med, er det alligevel lykkes at komme i mål med nogle forbedringer. Her er en oversigt over de mest væsentlige resultater:

  • I Beredskabsstyrelsen indføres konstabelstillinger, der indplaceres svarende til sergentelev-niveauet i organisationsaftalen. Konstablerne følger herefter vilkårene for konstabler i organisationsaftalen, således at de overgår til sats 2 for konstabler efter 48 måneders ansættelse, og at de efterfølgende kan udnævnes til korporaler.
  • Pensionsprocenten for basisløn og tillæg hæves pr. 1. april 2022 med 0,3 pct. fra 16,6 til 16,9 pct. for PKAT 0268 (OK-ansatte efter 1. april 2015)
  • Pensionsprocenten for basisløn og tillæg hæves pr. 1. april 2022 med 0,3 pct. fra 15,4 til 15,7 pct. for PKAT 0276 (OK-ansatte før 1. april 2015)
  • Pensionsprocenten for pensionsgivende tillæg hæves pr. 1. april 2022 med 0,3 pct. fra 15,4 til 15,7 for PKAT 0208, 0217 og 0220 (tjenestemænd)
  • Pensionsprocenten af basisløn og tillæg hæves fra 1. april 2022 1,5 pct. fra 15,4 til 16,9 for PKAT 0681 (Beredskabsstyrelsen)

Pensionsprocenten blev hævet ved en omlægning af midler fra OK11, hvor der blev afsat en pulje til særligt pensionsbidrag til tjenestemandsansat personel, der blev berørt af, at den pligtige afgangsalder blev hævet til 62. Ved OK11 blev det aftalt, at puljen skulle regenereres pr. 1 april 2022.

For så vidt angår Beredskabsstyrelsen, er den hævede pensionsprocent også finansieret via indførelsen af et manuelt niveau.

Ud over ovenstående er der aftalt en række periodeprojekter om særligt beredskab, arbejdstid, faglært tillæg samt redaktionelle ændringer af det samlede aftalekompleks.

Der forventes at være en aftale på plads for de civilt ansatte en af de nærmeste dage.

Skal vi stemme om resultatet?
Måske har du bemærket, at mange andre organisationer har urafstemning af overenskomstaftalerne. Det har vi ikke i CS, og det skyldes ganske enkelt, at vi som ansatte i forsvaret ikke har mulighed for at gå i konflikt og strejke, hvilket jo er den yderste konsekvens, hvis der bliver stemt nej til en overenskomstaftale.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »