Tillidsrepræsentant eller afdelingsformand – hvad er forskellen?

Afdelingsformand

CS interne struktur er bygget op over en række afdelinger som hver især har en afdelingsformand. Rollen som afdelingsformand er ikke en del af aftale- og forhandlingssystemet, men en afdelingsformand kan naturligvis godt være valgt som tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant.

Mens du som tillidsrepræsentant kan bruge den nødvendig arbejdstid til dit tillidshverv, kan der ikke anvendes arbejdstid til rollen som afdelingsformand, med mindre du har en konkret aftale med din chef om det.

I det daglige arbejde er afdelingsformanden den person, som binder afdelingen sammen. Det er også afdelingsformanden, som CS formand kontakter, når der er nyt, eller når CS’ hovedbestyrelse indsamler forslag til overenskomsten.

Afdelingsformanden sørger også for, at relevant kommunikation fra CS når ud til afdelingens tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentant

Hvervet som tillidsrepræsentant er et frivilligt hverv og ikke noget du kan pålægges. Det kan godt være, at du opfordres af kollegerne til at stille op til valg, men så er det sikkert med baggrund i dine personlige kompetencer.

Det betroede hverv skal udføres samtidigt med, at du passer dit normale job i forsvaret. Derfor er der også aftalt en række forhold, som skal sørge for, at du ikke er ringere stillet end de kolleger du repræsenterer. Det kan du blive meget klogere på her på siden.

Andre nyheder

Ikke-kategoriseret

Nu optjener militære lærling anciennitet

CS og FPS har indgået en aftale om anciennitet for militære lærlinge. Aftalen betyder, at militære lærlinge, som gennemfører en erhvervsuddannelse med lærlingeløn (basisløngruppe 0)

Læs mere »