Tillidsrepræsentant eller afdelingsformand – hvad er forskellen?

Afdelingsformand

CS interne struktur er bygget op over en række afdelinger som hver især har en afdelingsformand. Rollen som afdelingsformand er ikke en del af aftale- og forhandlingssystemet, men en afdelingsformand kan naturligvis godt være valgt som tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant.

Mens du som tillidsrepræsentant kan bruge den nødvendig arbejdstid til dit tillidshverv, kan der ikke anvendes arbejdstid til rollen som afdelingsformand, med mindre du har en konkret aftale med din chef om det.

I det daglige arbejde er afdelingsformanden den person, som binder afdelingen sammen. Det er også afdelingsformanden, som CS formand kontakter, når der er nyt, eller når CS’ hovedbestyrelse indsamler forslag til overenskomsten.

Afdelingsformanden sørger også for, at relevant kommunikation fra CS når ud til afdelingens tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentant

Hvervet som tillidsrepræsentant er et frivilligt hverv og ikke noget du kan pålægges. Det kan godt være, at du opfordres af kollegerne til at stille op til valg, men så er det sikkert med baggrund i dine personlige kompetencer.

Det betroede hverv skal udføres samtidigt med, at du passer dit normale job i forsvaret. Derfor er der også aftalt en række forhold, som skal sørge for, at du ikke er ringere stillet end de kolleger du repræsenterer. Det kan du blive meget klogere på her på siden.

Andre nyheder

Medlemsinfo

Gratis kig på Arbejdermuseet

Foråret byder ikke kun på en udsprungen bøgeskov eller blomstrende hække, men også på en række ekstra fridage -selvom vi snart mister en af dem,

Læs mere »
Nyheder

Tilfredshed med ny serviceaftale

Elendig mad, betydelig forringet rengøring og særdeles mangelfuld arealpleje, fik forrige år Forsvaret til at opsige en ellers årelang kontrakt med ISS. Kontrakten skulle have

Læs mere »