CS konference 2023

Så er vi i gang med CS efterårskonference. Det foregår på Munkebjerg i Vejle, og her er mere end 150 delegerede tillidsrepræsentanter og suppleanter for tillidsrepræsentanter mødt op, for at høre om faglige og forsvarsmæssige udfordringer -og deltage i en række debatter og konstruktive beslutninger.

Konferencen starter i dag og slutter i morgen eftermiddag. Udover debatter og oplæg i konferencesalen, vil der også være møder i de enkelte valggrupper, og tid til erfaringsudvekslinger og networking.

I perioden kan man se opdateringer om konferencen på Facebook, og der vil være en bred reportage i næste CS Blad.

Andre nyheder

Ikke-kategoriseret

Nu optjener militære lærling anciennitet

CS og FPS har indgået en aftale om anciennitet for militære lærlinge. Aftalen betyder, at militære lærlinge, som gennemfører en erhvervsuddannelse med lærlingeløn (basisløngruppe 0)

Læs mere »