En god overenskomst

Vi har fået forhandlet en god overenskomst hjem, der løber over to år, og den sikrer en reallønsfremgang til alle ansatte i staten. Der er tale om en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent, suppleret med en ekstra udmøntning sidst i perioden.

Vi har dermed skabt et resultat, som giver reallønsfremgang oven på en periode, hvor alle har oplevet et reallønstab på grund af høj inflation.

Allerede den 1. april 2024 ses det på lønsedlen, hvor basisløn og tillæg stiger med 5,89 procent.

Den 1. april 2025 kommer den næste stigning på næsten 2 procent. Stigningens størrelse afhænger af den private lønudvikling.

Der er også, med virkning fra 1. april 2024, aftalt en forhøjelse af ’særlig feriegodtgørelse’ fra 1,5 procent til 2,02 procent. Det er samtidig en kompensation og betaling for Store Bededag, hvilket betyder at udbetaling af løntillæg herefter ophører.

Som noget nyt vil der blive mulighed for valgfrihed mellem løn og pension. Det vil sige, at den enkelte kan vælge, at den del af pensionsbidraget der overstiger 15 procent kan udbetales som løn.

Dertil kommer, at der er aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Forhandlingen skal sikre, at det efterslæb, som vi kom ind med i OK24 i forhold til den private lønudvikling, bliver udlignet senest i slutningen af 2025. Hvis der er ubalance, vil den blive udlignet med lønnen i november 2025.

Denne overenskomstaftale udmærker sig ved, at hovedparten af den økonomiske ramme udmøntes i reelle lønstigninger, og at størstedelen af disse lønstigninger allerede finder sted den 1. april 2024.

Som det fremgår af tabellen, anvendes der relativt få midler på andre formål, reststigning osv.

Det betyder i praksis en kontant stigning, over 2 år, på omkring 8 procent. Og det stiger yderligere, hvis det i slutningen af 2025 viser sig, at der skal udlignes et efterslæb.

Der er naturligvis flere elementer i aftalen, som vi vil beskrive nærmere i løbet af den kommende tid.

I de næste uger forhandler vi med FPS om vores egne organisationsaftaler. Da langt hovedparten af pengene allerede er anvendt til generelle lønstigninger til alle, er der relativt begrænsede midler til rådighed. Men også her vil vi arbejde på at sikre en højere løn.

Når overenskomsterne i slutningen af marts er kommet helt på plads, vil vi komme rundt til forskellige tjenestesteder, hvor vi afholder medlemsmøder. Her vil der kunne stilles spørgsmål til indhold og resultat.

Andre nyheder

Nyheder

En god overenskomst

Vi har fået forhandlet en god overenskomst hjem, der løber over to år, og den sikrer en reallønsfremgang til alle ansatte i staten. Der er

Læs mere »
Nyheder

Gode fortællinger fra nutid og fortid

Netmediet Forsvarshistorien, der arbejder sammen med Danmarks Veteraner og Folk & Sikkerhed, har netop opdateret deres hjemmeside, hvor alle nuværende og tidligere udsendte kan sende

Læs mere »