Foto: Niels Porsbøl, TRR

Første hold sergenter uddannet ved Trænregimentet i Aalborg

I dag var en særlig festdag ved Trænregimentet i Aalborg. For her til formiddag kunne regimentet præsentere et helt hold nyudnævnte sergenter. Sergenter der er blevet uddannet i samarbejde med Hærens Sergentskole i Varde, men på tjenestestedet i Aalborg.

De er samtidig det første hold, der får denne uddannelse efter at den nye ordning er trådt i kraft, hvor det er blevet muligt at uddanne udenfor skolen i Varde, og de er nu parate til at gøre tjeneste som sergenter ude ved Hærens enheder.

Dimissionen i dag blev overværet af familie, kollegaer og pårørende, men også af repræsentanter fra Sergentskolen og Trænregimentet, Hærchefsergent Henning Bæk, og fra CS deltog medlem af CS Hovedbestyrelse, Andreas Lindved Timm. Han overrakte desuden en gave til holdets ’bedste kammerat’.

Efter selve overrækkelsen af eksamensbeviser var der reception, og festlighederne blev holdt på den del af Aalborg Kaserner, der hører til Nørre Uttrup kaserne.

Som nævnt er det en ny ordning, der nu bliver prøvekørt -ikke bare i Aalborg men også i andre af de store garnisonsbyer. Ved at uddanne sergenterne ude på et af tjenestestederne i stedet for på skolen i Varde, kan man tilbyde de dygtige ’lokale’ instruktører at undervise. Instruktører, der måske ikke kan afse tid eller mulighed for at tage helt til Varde for at skulle undervise, men bedre kan få hverdagen til at gå op i en højere enhed, ved at kunne undervise i nærmiljøet. Og det samme gør sig så gældende for sergenteleverne, der også således har mulighed for at uddanne sig tættere på egen enhed.

Det er dog ikke kun trænregimentets egne, der i dag blev udnævnt. Der er også sergenter fra andre tjenestesteder, som f.eks. Jydske Dragonregiment og Slesvigske Fodregiment. Sergenterne har alle gennemgået den afkortede grunduddannelse (GSU)på 14 uger.

Uddannelsesstedet for dette hold var hos Militærpolitiet ved Trænregimentet i Aalborg, og selvom uddannelsen nu også kan tages ved udvalgte lokale tjenestesteder, er det stadig Sergentskolen i Varde, der har det overordnede ansvar og er myndighed for uddannelsen.

Andre nyheder

Nyheder

Hjemmeværnet fylder 75 år

Kun få uger efter at frihedsbudskabet fra BBC i London lød i danske radioer i foråret 1945, mødtes en række modstandsfolk for at etablere en

Læs mere »