Arkivfoto: Forsvarsgalleriet

Forsvarsministeren: Nye initiativer for at undgå krænkelser i Forsvaret

En særlig hjemmeside, der sætter fokus på krænkende adfærd i Forsvaret, ser dagens lys i efteråret.

Det ligger fast efter dagens åbne samråd i Forsvarsudvalget, hvor Carsten Bach fra Liberal Alliance og Lise Bech fra Danmarks Demokraterne havde stillet nogle spørgsmål til forsvarsminister Troels Lund Poulsen, V.

De to spørgende politikere, ville nemlig høre ministeren om, hvad han har tænkt sig konkret at gøre ved ‘det stigende antal af krænkelsessager i Forsvaret.’

De spurgte bl.a. om ministeren ‘om det danske forsvar står i en krise m.h.t. krænkende adfærd og om han mener, at der ses med for lidt alvor på krænkelsessager i det danske forsvar?’

Forsvarsministeren understregede, at han ser med stor alvor på krænkelsessager, og at en ’krænkelsessag er én for mange’. Men han indrømmede også, at det er en proces, det tager tid at ændre på.

-Det tager tid at ændre en arbejdskultur, men der er igangsat en række initiativer. FPS har gennemført et første tilsyn, og Forsvaret arbejder hver dag med kulturændringen og på at forebygge krænkelser. Jeg vil også godt sige, at det jo ikke kun er Forsvaret, der kæmper med krænkelser. Det findes vidt og bredt i det danske samfund, desværre, forklarede Troels Lund Poulsen.

Sagerne på bordet

Han opfordrede også til, at man får sagerne ’på bordet’ og kommer frem med dem.

-Er der nogen, der opfører sig tåbeligt, så skal det jo frem, påpegede han.

Carsten Bach supplerede, at ’selvom det (krænkelser)nok også er ude i samfundet, så stikker det dog især frem i Forsvaret’, og her fremførte han især Hæren, som det hårdest ramte værn.

-Man ser ikke alvorligt nok på problemet. Det her er kritisk. Det er alvorligt, pointerede Carsten Bach.

Han udtrykte også bekymring for, at de tal, der er kommet frem, kun er en del af det reelle antal af krænkelser, og om der findes et stort ukendt mørketal, som ikke er kommet frem.

Derfor lagde både han og Lise Bech vægt på, at det er en problematik der skal drøftes intens i Forsvarsudvalget, og man skal gøre noget aktivt for at forebygge fremover.

En af mulighederne bliver altså en hjemmeside, som Forsvaret vil lancere i efteråret, hvor krænkelsessager vil blive belyst, men også hvor man ganske anonymt kan anmelde og drøfte krænkelser. De nøjere detaljer om hjemmesiden, kom ministeren dog ikke ind på. Men det bliver umiddelbart kun en del af en større plan, der også involverer et advisory board -som ministeren meget gerne vil have igangsat snarest. Udover konkrete diskussioner i forsvarsudvalgs-regi.

Erfaringer fra Norden

Både Carsten Bach og Lise Bech opfordrede også ministeren til at drage erfaringer fra Norge og Sverige ind i billedet, og forsvarsministeren tilføjede, at det kunne være et af emnerne, når han i næste uge har møde med sin forsvarsministerkollega fra Norge.

Carsten Bach foreslog desuden, at man årligt indkaldte til et særligt samråd med netop krænkelser på dagsordenen.

Dette også set i lyset af, at der fra 2027 sandsynligvis vil være kvindelig værnepligt på lige fod med mændene.

En idé som forsvarsministeren greb, da han i kølvandet på Carsten Bachs indlæg, foreslog, at han (ministeren) måske skulle lægge op til en egentlig redegørelse hvert år, på netop dette spørgsmål.

Formanden for Forsvarsudvalget Rasmus Jarlov, bragte erfaringer fra sin egen tid i Forsvaret ind i drøftelserne, da han advarede imod at bruge for mange eksterne specialister, fx professorer udefra, til at skulle analysere Forsvaret og krænkelserne her, men også huske at bruge folk, der selv kendte Forsvaret indefra og kulturen her, til at være med til at udarbejde en ordentlig forebyggende handleplan fremover.

Andre nyheder

Søg